GV đã từng giảng dạy

TÊN GIẢNG VIÊN CHUYÊN NGÀNH
ĐINH SƠN Flute
NGUYỄN HỒNG NHUNG Flute
VÕ VĂN TRUNG Flute
NGUYỄN TẤN BÌNH Hautbois
NGUYỄN NGỌC LINH Hautbois
ĐẶNG ĐỨC HƯNG Clarinette
HỒ NGỌC LỮ Clarinette
NGUYỄN VĂN THÀNH Clarinette
HỒ HOÀNG TUẤN Clarinette
NGUYỄN VĂN VY Clarinette, Hòa tấu dàn nhạc kèn
LÊ VĂN NINH Basson
NGÔ LONG THỐNG NHẤT Cor
HÀ XUÂN TRỢ Cor
NGUYỄN NGỌC QUÂN Gõ giao hưởng
NGUYỄN ĐÌNH ĐỒNG Trompette 
PHẠM DUY DŨNG Trompette
NGUYỄN ĐÌNH LIỆT Trompette
ĐỖ VĂN NGỌC  Trompette 
VÕ THANH PHONG  Trompette 
ĐÀO NHẬT QUANG   Saxophone
QUÁCH TIẾN DŨNG  Saxophone 
NGUYỄN BÁ QUƠ Gõ Giao hưởng
TẠ DŨNG  Gõ Giao hưởng 
 TRẦN ANH TUẤN  Gõ Giao hưởng
NGUYỄN TUYẾT MAI  Đệm Piano 
VŨ VĂN TUYNH  Hòa tấu Kèn 
VŨ NGỌC KHUÊ   
VÕ VĂN LỘC   Trombone