GV đang công tác

Mai Quang Vinh

Học hàm/ Học vị: CN

Năm sinh: 1957

Mai Quang Vinh

Mai Quang Vinh

Chuyên ngành: Cor

Nguyễn Tuấn Lộc

Học hàm/ Học vị: CN

Năm sinh: 1973

Nguyễn Tuấn Lộc

Nguyễn Tuấn Lộc

Chuyên ngành: Clarinet

Lê Yến Ngọc

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1977

Lê Yến Ngọc

Lê Yến Ngọc

Chuyên ngành: Đệm Piano

Nguyễn Thanh Hằng

Học hàm/ Học vị: CN

Năm sinh: 1973

Nguyễn Thanh Hằng

Nguyễn Thanh Hằng

Chuyên ngành: Đệm Piano

Nguyễn Văn Sáu

Học hàm/ Học vị: 

Năm sinh: 1960

Nguyễn Văn Sáu

Nguyễn Văn Sáu

Chuyên ngành: Trompette

Phạm Lân

Học hàm/ Học vị: 

Năm sinh: 1968

Phạm Lân

Phạm Lân

Chuyên ngành: Trompette

Đoàn Huy An

Học hàm/ Học vị: 

Năm sinh: 

Đoàn Huy An

Đoàn Huy An

Chuyên ngành: Trompette

Lê Thị Thu Chà

Học hàm/ Học vị: CN

Năm sinh: 1973

Lê Thị Thu Chà

Lê Thị Thu Chà

Chuyên ngành: Đệm Piano

Nguyễn Ngọc Bích

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1973

Nguyễn Ngọc Bích

Nguyễn Ngọc Bích

Chuyên ngành: Đệm Piano

Phạm Anh Tuấn

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1979

Phạm Anh Tuấn

Phạm Anh Tuấn

Chuyên ngành: Gõ

Phùng Thái Hà

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1975

Phùng Thái Hà

Phùng Thái Hà

Chuyên ngành: Flute

Phạm Khánh Toàn

Học hàm/ Học vị: 

Năm sinh: 

Phạm Khánh Toàn

Phạm Khánh Toàn

Chuyên ngành: Hautbois

Lương Thăng Long

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1968

Danh hiệu: NSƯT

Lương Thăng Long

Lương Thăng Long

Chuyên ngành: Basson

Hoàng Ngọc Long

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh: 1964

Hoàng Ngọc Long

Hoàng Ngọc Long

Chuyên ngành : Cor