Liên hệ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi nisl sapien, feugiat in ullamcorper eget, scelerisque ac risus. Donec in libero sed dolor gravida interdum. 

 

Văn phòng khoa:
38 225 841-120 

Gv. Lê Thị Thu Chà (Đệm Piano)
0909 000 665 

Trưởng Khoa
ThS. Hoàng Ngọc Long
0988 331 694

Gv. Nguyễn Ngọc Bích(Đệm Piano)
0903 975 044


Phó Trưởng Khoa
Mai Quang Vinh:
0908 800 966
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Gv. Nguyễn Thanh Hằng (Đệm Piano)
0169 6800 8580 Gv. Lương Thăng Long (Bassoon)
0989 070 733 

Gv. Lê Yến Ngọc (Đệm Piano)
0918 341 677 

Gv. Nguyễn Tuấn Lộc(Clarinet)
0908 101 889

Gv. Phạm Lân(Trombone, Tuba)
0903 936 114

Gv. Phạm Anh Tuấn (Gõ)
0977 317 822

Gv. Nguyễn Văn Sáu (Trumpet)
0937 346 204

Gv. Phùng Thái Hà (Flute)
0909 021 010

Gv. Đoàn Huy An (Trumpet)
0933 494 374

Gv. Phạm Khánh Toàn (Hautbois)
0902 171 088