Tổ Piano phổ thông

Nguyễn Anh Thư

Học hàm/ Học vị: ThS

Nguyễn Anh Thư

Nguyễn Anh Thư

 • Từ 1980 – 1988: Học Trung cấp dài hạn 11 năm (đến năm thứ tư sơ cấp được nhảy lớp, từ lớp 4/11 lên thẳng Trung cấp I, tốt nghiệp hệ Trung cấp năm 1988).
 • Từ 1988 – 1994: Học Đại học dự bị 1 năm & Đại học chính quy 5 năm tại Khoa Piano – Nhạc viện tp. Hồ Chí Minh với PGS. PTS. Hoàng Hợp Bích.
 • Từ 1994 – 1997: Học cao học chuyên ngành biểu diễn Piano dưới sự hướng dẫn của PGS.PTS. Hoàng Hợp Bích và cố PGS.NSƯT Nguyễn Hữu Tuấn. Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 1997.
 • Từ 1994 – 1997: Dạy thỉnh giảng tại Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • Từ tháng 05/1997: Được tuyển dụng vào biên chế, giảng dạy tại Tổ bộ môn Piano phổ thông – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • Tháng 06/2002: Nhận nhiệm vụ Tổ trưởng bộ môn Piano phổ thông, giảng dạy và quản lý Tổ bộ môn Piano phổ thông.
 • Tháng 07/2014: Nhận nhiệm vụ Phó Trưởng Khoa Kiến thức cơ bản kiêm Tổ trưởng bộ môn Piano phổ thông thuộc Khoa Kiến thức cơ bản – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.

Nghiên cứu khoa học : Đã biên soạn những bộ Giáo trình giảng dạy môn Piano phổ thông cho học sinh – sinh viên Khoa Thanh nhạc và Khoa Sáng tác – Chỉ huy – Âm nhạc học :

1. Chương trình chi tiết & Giáo trình giảng dạy môn Piano phổ thông dành cho học sinh Trung cấp Khoa Thanh nhạc.
2. Chương trình chi tiết & Giáo trình giảng dạy môn Piano phổ thông dành cho sinh viên Đại học Khoa Thanh nhạc.
3. Chương trình chi tiết & Giáo trình giảng dạy môn Piano phổ thông dành cho học sinh Trung cấp Khoa Sáng tác – Chỉ huy – Âm nhạc học.
4. Chương trình chi tiết & Giáo trình giảng dạy môn Piano phổ thông dành cho sinh viên Đại học Khoa Sáng tác – Chỉ huy – Âm nhạc học.

Trần Áng Mây

Học hàm/ Học vị: CN

Trần Áng Mây

Trần Áng Mây

 • Từ 1976 – 1981: Học sơ cấp Piano tại Nhạc viện Hà Nội với Cô Nhật Ánh.
 • Từ 1982 – 1990: Học Trung cấp & Đại học tại Khoa Piano – Nhạc viện Hà Nội với Cô Phương Chi.
 • Từ tháng 09/1990: Giảng dạy tại Tổ bộ môn Piano phổ thông cho đến nay.

Tăng Thuý Hà

Học hàm/ Học vị: CN

Tăng Thuý Hà

Tăng Thuý Hà

 • Từ 1972 – 1973: Học tại trường Âm nhạc Việt nam – Hà nội.
 • Từ 1975 – 1990: Học Trung cấp dài hạn 11 năm & Đại học chính quy tại Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh do Cô Nguyễn Cúc Xuân – Chủ nhiệm Khoa Piano giảng dạy.

Lê Mai Uyên

Học hàm/ Học vị: CN

Lê Mai Uyên

Lê Mai Uyên

 • Từ 1986 – 1990: Học Trung cấp Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • Từ 1990 – 1994: Học Đại học Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • Từ 1994 – 1997: Giảng viên Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • Từ 09/2007: Giảng dạy tại Tổ bộ môn Piano phổ thông – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh cho đến nay.

Trần Mỹ Hạnh

Học hàm/ Học vị: CN

Trần Mỹ Hạnh

Trần Mỹ Hạnh

 • Từ 1978 – 1981: Học Sơ cấp Khoa Piano - Trường Quốc Gia Âm nhạc Việt nam, do giảng viên Kim Dung giảng dạy.
 • Từ 1981 – 1987: Học Sơ cấp & Trung cấp Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • Từ 1987 – 1993: Học Đại học Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh, do thầy Chủ nhiệm Khoa Đặng Hồng Quang giảng dạy.
 • Từ 1993 – 1995: Giảng viên thỉnh giảng Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • Từ 1995 – 2004: Giảng viên Đệm Khoa Dây – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh
 • Từ 09/2004: Giảng dạy tại Tổ bộ môn Piano phổ thông – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh cho đến nay.

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Học hàm/ Học vị: CN

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nguyễn Thị Minh Ngọc

 •  Từ 1982 – 1993: Học Trung cấp dài hạn 11 năm tại Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh do giảng viên Trần Thanh Thảo – Phó Chủ nhiệm Khoa Piano giảng dạy.
 • Từ 1993 – 1997: Học Đại học chính quy tại Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh do giảng viên Trần Thanh Thảo – Phó Chủ nhiệm Khoa Piano giảng dạy.
 • Từ 1997 – 2001: Giảng viên thỉnh giảng Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • Từ 09/2001: Giảng dạy tại Tổ bộ môn Piano phổ thông – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh cho đến nay.

Nguyễn Minh Hiền

Học hàm/ Học vị: CN

Nguyễn Minh Hiền

Nguyễn Minh Hiền

 •  Từ 1977 – 1982: Học Sơ cấp Khoa Piano - Trường Quốc Gia Âm nhạc Việt nam, do giảng viên Tuyết Minh giảng dạy.
 • Từ 1982 – 1985: Học Sơ cấp & Trung cấp Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh do giảng viên Hồ Đắc Thủy Hoằng giảng dạy.
 • Từ 1986 – 1994: Học Trung cấp & Đại học Khoa Piano – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh, do PGS.PTS. Hoàng Hợp Bích giảng dạy.
 • Từ 09/1994: Giảng dạy tại Tổ bộ môn Piano phổ thông – Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh cho đến nay.

La Quế Anh

Học hàm/ Học vị: CN

La Quế Anh

La Quế Anh