Giới thiệu

gv k kien thuc co ban

 Hình đại điện của Khoa


Khoa "Kiến thức cơ bản" được thành lập theo QĐ số 427/QĐ-NVHCM, có hiệu lực từ ngày 1.7.2014. Khoa có chức năng giáo dục các môn cơ bản trong hệ thống GD củabộ GDĐT và bộ VH-TT & Du Lịch.

Khoa gồm 2 tổ: Tổ piano phổ thông và Tổ Kiến thức đại cương.

- Tổ Piano phổ thông: giảng dạy môn Piano phổ thông, là môn học bắt buộc đối với tất cả học sinh trung cấp 4 năm và sinh viên Đại học của Khoa Thanh nhạc và Khoa Sáng tác - Chỉ huy – Âm nhạc học. Học sinh sinh viên của Khoa Thanh nhạc sẽ học trong 4 học kỳ (2 năm đầu của hệ Trung cấp và hệ Đại học). Học sinh sinh viên của Khoa Sáng tác - Chỉ huy – Âm nhạc học sẽ học tất cả là 6 học kỳ (3 năm đầu của hệ Trung cấp và hệ Đại học). Cuối học kỳ sẽ thi kiểm tra lấy điểm, mỗi cột điểm được tính bằng 1 tín chỉ.

- Tổ Kiến thức đại cương: giảng dạy các môn

     1.   Chính trị                                                                10. Âm nhạc dân tộc

     2.   Tâm lý học đại cương                                              11.  Tin học cơ bản 

     3.   Đại cương Giáo dục học                                           12.  Tin học âm nhạc     

     4.   Đại cương nghệ thuật truyền thống                           13.  Anh văn

     5.   Lịch sử Âm nhạc Phương Đông                                  14.  Anh văn âm nhạc

     6.   Mỹ học âm nhạc                                                      15. Tư tưởng Hồ Chí Minh   

     7.   Mỹ học đại cương                                                     16. Nguyên lý cơ bản của CN Mác-Lênin 

     8.   Lịch sử nghệ thuật đại cương và văn minh thế giới      17. Đường lối văn hóa văn nghệ của Đảng

     9. Phương pháp nghiên cứu Khoa học                              18.  Cơ sở văn hóa Việt Nam

                                                                                        19.  Giáo dục pháp luật    

 

- Phó Trưởng khoa phụ trách khoa: ThS. Nguyễn Anh Thư

- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Thế Hải

- Tổ trưởng Tổ Piano Phổ thông: ThS. Nguyễn Anh Thư