GV đang công tác

Huỳnh Ngọc Trang

Học hàm/ Học vị: CN

Huỳnh Ngọc Trang

Huỳnh Ngọc Trang

Chuyên ngành: Orgue điện tử

Quá trình học tập:

 • Năm 1990: tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Mandoline tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.
 • Năm 1998: tốt nghiệp Cử nhân Anh văn tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.Hồ Chí Minh.
 • Hiện đang học Cao học chuyên ngành Quản lý Văn hóa tại Đại học Văn hóa.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 1990-1999: giảng dạy Mandoline tại Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • Từ năm 1999 - nay: giảng dạy bộ môn Orgue điện tử.

Nguyễn Thúy Anh

Học hàm/ Học vị: ThS.

Nguyễn Thúy Anh

Nguyễn Thúy Anh

Giảng dạy bộ môn: Piano

Quá trình học tập:

 • Năm 1994: tốt nghiệp Trung học dài hạn chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn loại Giỏi.
 • Năm 1999: tốt nghiệp Đại học chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn tại Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh loại giỏi.
 • Năm 2007: tốt nghiệp Cao học Piano chuyên ngành Sư phạm.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2000-2013 giảng dạy bộ môn Piano cổ điển tại khoa Piano.
 • Từ năm 2000 - nay: giảng dạy bộ môn Piano cho đàn phím điện tử tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.
 • Từ năm 2014: giảng dạy bộ môn Piano nhạc nhẹ tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Nguyễn Thúy Uyển

Học hàm/ Học vị: ThS.

Nguyễn Thúy Uyển

Nguyễn Thúy Uyển

Chuyên ngành: Piano, Đệm piano

Nguyên quán: Bạc Liêu.

Quá trình học tập:

 • Năm 2008: Tốt nghiệp cao học sư phạm piano tại Nhạc viện Tp.HCM với luận văn "Các vấn đề cơ bản trong giảng dạy piano chuyên nghiệp".
 • Năm 2011: Tốt nghiệp thạc sỹ âm nhạc về biểu diễn piano tại Đại học Monash, Úc.

Quá trình công tác:

 • Ngoài công tác giảng dạy piano tại Nhạc viện từ năm 1997 cho tới nay, cô rất tích cực trong hoạt động nghiên cứu và biểu diễn.
 • Cô đã tổ chức thành công hai buổi hòa nhạc chuyên đề về âm nhạc của Francis Poulenc (11/2013) và Sonata qua các thời kỳ âm nhạc (4/2015).
 • Để phổ biến được các giá trị của âm nhạc trong đời sống văn hóa của cộng đồng, cô đã tổ chức thành công các chương trình hòa nhạc dành cho thính giả trẻ.

Huỳnh Thị Thanh Hương

Học hàm/ Học vị: CN

Huỳnh Thị Thanh Hương

Huỳnh Thị Thanh Hương

Giảng dạy bộ môn: Piano

Quá trình học tập:

 • Năm 1995: tốt nghiệp Trung học dài hạn chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn.
 • Năm 1999: tốt nghiệp Đại học chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2000 - nay: giảng dạy bộ môn Piano cho đàn phím điện tử tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.
 • Từ năm 2013: giảng dạy bộ môn Piano nhạc nhẹ tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Huỳnh Văn Bằng (Anh Bằng)

Học vị: Thạc sĩ

Năm sinh: 1970

Huỳnh Văn Bằng (Anh Bằng)

Huỳnh Văn Bằng (Anh Bằng)

 

Nguyễn Ngọc Quân

Học hàm/ Học vị: ThS.

Nguyễn Ngọc Quân

Nguyễn Ngọc Quân

Giảng dạy bộ môn: Gõ nhạc nhẹ

Quá trình học tập:

 • Năm 1995: tốt nghiệp Đại học chính quy bộ môn Gõ giao hưởng tại Nhạc viện Hà Nội.
 • Năm 2012: tốt nghiệp Cao học Gõ giao hưởng chuyên ngành Biểu diễn.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 1995-2006: giảng dạy tại Nhạc viện Hà Nội.
 • Từ năm 2006-2010: giảng dạy bộ môn Gõ tại khoa Kèn-Gõ Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.
 • Từ năm 2011 - nay: giảng dạy bộ môn Gõ nhạc nhẹ tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Nguyễn Thị Phương Hoa

Học hàm/ Học vị: ThS

Nguyễn Thị Phương Hoa

Nguyễn Thị Phương Hoa

Giảng dạy bộ môn: Piano

Quá trình học tập:

 • Năm 1996: tốt nghiệp Trung học dài hạn chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn loại xuất sắc.
 • Năm 2000: tốt nghiệp Đại học chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn tại Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh, loại xuất sắc.
 • Năm 2008: tốt nghiệp Cao học Piano chuyên ngành Sư phạm.
 • Hiện đang là nghiên cứu sinh khoá II chuyên ngành Âm nhạc học.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2000 - nay: giảng dạy bộ môn Piano cổ điển tại khoa Piano.
 • Từ năm 2002 - nay: giảng dạy bộ môn Piano cho đàn phím điện tử tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.
 • Từ năm 2014: giảng dạy bộ môn Piano nhạc nhẹ tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ và bộ môn Piano phổ thông sau Đại học.

Trịnh Lê Vân

Học hàm/ Học vị: ThS

Trịnh Lê Vân

Trịnh Lê Vân

Giảng dạy bộ môn: Piano

Quá trình học tập:

 • Năm 1999: tốt nghiệp Trung học dài hạn chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn loại Giỏi.
 • Năm 2003: tốt nghiệp Đại học chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn tại Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh, loại Giỏi.
 • Năm 2011: tốt nghiệp Cao học Piano chuyên ngành Sư phạm.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2003 - nay: giảng dạy bộ môn Piano cổ điển tại khoa Piano.
 • Từ năm 2013: giảng dạy bộ môn Piano cho đàn phím điện tử tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Trần Mạnh Hùng

Học hàm/ Học vị: 

Trần Mạnh Hùng

Trần Mạnh Hùng

 

Lê Thiện Phước

Học hàm/ Học vị: ThS.

Lê Thiện Phước

Lê Thiện Phước

Giảng dạy bộ môn: Orgue điện tử

Quá trình học tập:

 • Năm 1995: tốt nghiệp Đại học Sư phạm Âm nhạc tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
 • Năm 2015: tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Quản lý Văn hoá tại Đại học Văn hóa.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2000 - nay: giảng dạy bộ môn Orgue điện tử tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.
 • Từ năm 2011 - nay: giảng dạy bộ môn Orgue điện tử, Piano nhạc nhẹ tại Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.
 • Từ năm 2013 - nay: giảng dạy bộ môn đàn phím điện tử tại Đại học Sài Gòn.
 • Năm 2015: giảng dạy bộ môn Piano nhạc nhẹ tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

 

Nguyễn Thế Hải

Học hàm/ Học vị: CN

Nguyễn Thế Hải

Nguyễn Thế Hải

Giảng dạy bộ môn: Orgue điện tử

Quá trình học tập, công tác:

 • Năm 1988: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Accordéon, Orgue điện tử tại trường Franz Liszt - Đức.
 • Từ năm 2002 - nay: giảng dạy bộ môn Orgue điện tử tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Quách Tiến Dũng

Học hàm/ Học vị: ThS.

Quách Tiến Dũng

Quách Tiến Dũng

Giảng dạy bộ môn: Saxophone

Quá trình học tập:

 • Năm 1987: tốt nghiệp Trung học dài hạn chính quy Clarinette chuyên ngành Biểu diễn tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.
 • Năm 1993: tốt nghiệp Cao học Saxophone chuyên ngành Biểu diễn tại Đại học Văn hoá Maxcơva, loại xuất sắc.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2007-2011: giảng dạy bộ môn Saxophone tại khoa Kèn-Gõ Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.
 • Từ năm 2011 - nay: giảng dạy bộ môn Saxophone và Hòa tấu nhạc jazz tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Trần Lê Trà Thanh

Học hàm/ Học vị: ThS.

Trần Lê Trà Thanh

Trần Lê Trà Thanh

Giảng dạy bộ môn: Piano

Quá trình học tập:

 • Năm 1996: tốt nghiệp Trung học dài hạn chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn.
 • Từ 1998-1999: học Piano tại Nhạc viện Tchaikovsky.
 • Năm 2003: tốt nghiệp Đại học chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.
 • Năm 2012: tốt nghiệp Cao học Piano chuyên ngành Biểu diễn.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2003 - nay: giảng dạy bộ môn Piano cổ điển tại khoa Piano.
 • Từ năm 2012: giảng dạy bộ môn Piano nhạc nhẹ tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Trần Thị Hồng Nga

Học hàm/ Học vị:

Trần Thị Hồng Nga

Trần Thị Hồng Nga

 

Nguyễn Thị Phương Dung

Học hàm/ Học vị:

Nguyễn Thị Phương Dung

Nguyễn Thị Phương Dung

 

Đào Minh Pha

Học hàm/ Học vị:

Đào Minh Pha

Đào Minh Pha

 

Đào Nhật Quang

Học hàm/ Học vị: ThS.

Đào Nhật Quang

Đào Nhật Quang

Giảng dạy bộ môn: Saxophone

Quá trình học tập:

 • Năm 1982: tốt nghiệp Trung học dài hạn chính quy Clarinette chuyên ngành Biểu diễn tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.
 • Năm 1992: tốt nghiệp Đại học Tchaikovsky chuyên ngành Biểu diễn Clarinette.
 • Năm 2001: tốt nghiệp Cao học Clarinette và khoá học nâng cấp Saxophone chuyên ngành Biểu diễn tại Nhạc viện Glinka-Nga.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2009: giảng dạy bộ môn Saxophone tại khoa Kèn-Gõ Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.
 • Từ năm 2011 - nay: giảng dạy bộ môn Saxophone tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Trần Việt Anh

Học hàm/ Học vị: CN

Trần Việt Anh

Trần Việt Anh

Giảng dạy bộ môn: Orgue điện tử

Quá trình học tập, công tác:

 • Năm 1994: tốt nghiệp Trung học dài hạn chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn tại Nhạc viện Hà Nội, loại xuất sắc.
 • Năm 2000: tốt nghiệp Đại học chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.
 • Hiện đang học văn bằng 2 Đại học chuyên ngành Sáng tác tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.
 • Từ năm 2012: giảng dạy bộ môn Piano cho Orgue điện tử tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Vĩnh Hưng

Học hàm/ Học vị:

Vĩnh Hưng

Vĩnh Hưng

Chuyên ngành: Piano nhạc nhẹ, Piano chuyên môn phụ

Nguyễn Xuân Hoàn

Học hàm/ Học vị: CN

Nguyễn Xuân Hoàn

Nguyễn Xuân Hoàn

Giảng dạy bộ môn: Guitare

Quá trình học tập:

 • Năm 1984: tốt nghiệp Trung học dài hạn chính quy Guitar chuyên ngành Biểu diễn tại Nhạc viện TP. Hồ CHí Minh.
 • Năm 1991: tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Guitar tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.

Quá trình công tác:

 • Từ 1991-1996: giảng dạy bộ môn Guitar tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.
 • Năm 2015: giảng dạy bộ môn Guitar nhạc nhẹ tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ tại Nhạc viện TP. Hồ CHí Minh..

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Học hàm/ Học vị: ThS.

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Giảng dạy bộ môn: Piano

Quá trình học tập:

 • Năm 1997: tốt nghiệp Trung học dài hạn chính quy Piano chuyên ngành Biểu diễn loại giỏi.
 • Năm 2013: tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Âm nhạc học tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh, loại giỏi.
 • Năm 2015: tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Âm nhạc học.
 • Hiện đang là nghiên cứu sinh khoá III chuyên ngành Âm nhạc học.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2009 - nay: là giảng viên đệm piano khoa Thanh nhạc.
 • Năm 2013 - nay: giảng dạy bộ môn Âm nhạc học tại khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học.
 • Năm 2015: giảng dạy bộ môn Piano nhạc nhẹ và Piano cho đàn phím điện tử tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Phạm Anh Vũ

Học hàm/ Học vị: CN

Phạm Anh Vũ

Phạm Anh Vũ

Giảng dạy bộ môn: Hòa tấu đàn phím điện tử

Quá trình học tập, công tác:

 • Năm 2009: tốt nghiệp Trung cấp chính quy bộ môn đàn phím điện tử tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh, xếp loại Giỏi.
 • Năm 2013: tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Chỉ huy tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh, xếp loại Giỏi.
 • Từ năm 2013 - nay: giảng dạy bộ môn Hòa tấu đàn phím điện tử tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Lâm Đình Thuận

Học hàm/ Học vị: 

Lâm Đình Thuận

Lâm Đình Thuận

Giảng dạy bộ môn: Guitare-bass

 1/ Quá trình học tập:
1985-1988: học trung cấp Âm nhạc tại trường Văn hóa nghệ thuật Tp Hồ Chí Minh.
• 2001-2005 học Đại học sáng tác tại Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh.
• 2008-2011 học Cao học chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh.

2/ Quá trình công tác và giảng dạy:
•Từ năm 1989: Công tác tại trường trung cấp Văn hóa nghệ thuật Tp Hồ Chí Minh (nay là Cao đằng Văn hóa nghệ thuật Tp Hồ Chí Minh)

• 1994-2000: dạy các môn Guitar phổ thông, hòa tấu nhạc nhẹ.
• 2000-2006: dạy các môn Nhạc cụ phổ thông (guitar), thực tập với ban nhạc.
• 2006-nay: Giảng dạy các môn Nhạc lý cơ bản, ký xướng âm, phân tích tác phẩm.
• 2010-nay giữ chức vụ: Phó trưởng khoa âm nhạc tại trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Tp Hồ Chí Minh.
• 2013 giảng day môn Sáng tác tại khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học Nhạc viện Tp Hồ Chí Minh.

Nguyễn Kim Điệp

Học hàm/ Học vị: 

Nguyễn Kim Điệp

Nguyễn Kim Điệp

Giảng dạy bộ môn:  Đàn phím điện tử và hòa tấu đàn phím điện tử.

Quá trình học tập:
•Năm 2012: Tốt nghiệp Trung cấp chính quy bộ môn Đàn phím điện tử tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh. Xếp loại Giỏi.
•Năm 2016: Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên nghành Chỉ huy tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh. Xếp loại Giỏi