Giới thiệu

Khoa Nhạc nhẹ và Âm nhạc công nghệ được thành lập từ tháng 3/2011 gồm 2 bộ phận:

  • “Nhạc nhẹ”- (Popular music): Gồm các bộ môn chuyên ngành Organ điện tử; Piano nhạc nhẹ; Saxophone; Guitar nhạc nhẹ và Gõ nhạc nhẹ giảng dạy các thể loại nhạc thịnh hành như Jazz, Pop, Rock, Country…
  • “Âm nhạc công nghệ”- (Music Technology): Đây là ngành học mới, đáp ứng nhu cầu người học và yêu cầu phát triển của xã hội, đây cũng là ngành đầu tiên được Nhạc Viện TP.HCM liên kết với các trường Đại học uy tín trong ngành Music Technology với những tiếp thu, ứng dụng thành tựu của khoa học kỹ thuật hiện đại vào âm nhạc: Sáng tác nhạc trên máy vi tính, Công nghệ phòng thu, Music Production…

Từ 2006, Nhạc viện TP. HCM đã cùng với các chuyên gia từ Trường nghệ thuật Utrecht (Hà Lan), xây dựng đề án đưa vào đào tạo ngành giáo dục nghệ thuật mới: Âm nhạc công nghệ (Music Technology). Đây là một ngành rất quan trọng trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước, là một ngành kết nối giữa đào tạo âm nhạc với ngành công nghệ sáng tạo và các ngành nghệ thuật khác. Hiện nay, Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh đang tiến hành nhiều Dự án liên thông đào tạo với nhiều trường trên giới nhằm có nguồn kinh phí cho các chuyên gia nước ngoài sang giúp Nhạc viện thực hiện những khóa học liên quan đến Âm nhạc công nghệ.

Sự ra đời của Khoa “Nhạc nhẹ và Âm nhạc công nghệ ” là phù hợp với xu thế phát triển văn hóa nghệ thuật thời hội nhập, nhằm đáp ứng được nhu cầu thưởng ngoạn nghệ thuật âm nhạc đại chúng ngày càng cao của công chúng. Ngoài ra, với tiêu chí đào tạo chuyên nghiệp, khoa sẽ góp phần cung cấp cho xã hội những Nhạc công chuyên nghiệp, có chuyên môn và kiến thức âm nhạc chuyên ngành vững vàng.

 

 

- Phó Trưởng khoa: ThS. Nguyễn Thị Phương Hoa

- Trưởng bộ môn Piano: ThS. Nguyễn Thúy Anh

- Trưởng bộ môn Orgue điện tử: Huỳnh Ngọc Trang

- Trưởng bộ môn Gõ-Guitar nhạc nhẹ: ThS. Nguyễn Ngọc Quân

- Phụ trách bộ môn Hòa tấu band: Đào Minh Pha

- Phụ trách bộ môn Saxophone: Quách Tiến Dũng