Hình ảnh chương trình hội thảo "Tính năng và tầm quan trọng của Guitare basse trong ban nhạc nhẹ" - Khoa Nhạc nhẹ và Âm nhạc công nghệ

Một số hình ảnh của chương trình: