Một số hình ảnh chương trình "Thầy và trò - Những đồng nghiệp 8"

Ngày 4/4/2019, Khoa Jazz - Pop - Rock và Công nghệ âm nhạc tổ chức biểu diễn chương trình học vụ với sự tham gia của toàn thể HS-SV và giảng viên của Khoa. Đây đồng thời cũng là buổi biểu diễn ra mắt của chuyên ngành Thanh Nhạc nhạc nhẹ (Pop - Rock - Jazz).

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình: