Liên hệ

 Văn phòng Khoa: 38 225 841-145

Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Phương Hoa (0908 153 915)

Trưởng bộ môn Piano: Nguyễn Thuý Anh (0908 880 220)

Trưởng bộ môn Keyboard: Huỳnh Ngọc Trang (0907 524 808)

Trưởng bộ môn Trống-Saxopnone-Guitare: Nguyễn Ngọc Quân (0908 131 419)

Phụ trách môn Hòa tấu band: Trần Việt Anh (0908 854 455)