GV đang công tác

Nguyễn Thanh Danh

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Nguyễn Thanh Danh

Nguyễn Thanh Danh

Chuyên ngành: Quản lý Phân Hiệu Văn Hóa
Công tác giáo vụ
Vật lý lớp 10,11,12

Mai Thị Nông

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Mai Thị Nông

Mai Thị Nông

Chuyên ngành: Chủ nhiệm lớp 10
Lịch sử lớp 10,11,12

Đoàn Thị Xuân Ngọc

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Đoàn Thị Xuân Ngọc

Đoàn Thị Xuân Ngọc

Chuyên ngành: Giáo vụ

Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 15:21

Bùi Văn Nguyên

Written by

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Bùi Văn Nguyên

Bùi Văn Nguyên

Chuyên ngành: Văn lớp 10, 11, 12

Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 16:28

Nguyễn Trung Chính

Written by

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Nguyễn Trung Chính

Nguyễn Trung Chính

Chuyên ngành: Toán lớp 10, 11, 12

Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 16:29

Đoàn Thị Ngọc Phúc

Written by

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Đoàn Thị Ngọc Phúc

Đoàn Thị Ngọc Phúc

Chuyên ngành: Chủ nhiệm lớp 12
Địa lý lớp 10, 11, 12

Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 16:30

Trần Thị Thư

Written by

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Trần Thị Thư

Trần Thị Thư

Chuyên ngành: Chủ nhiệm lớp 10
Hoá học lớp 10, 11, 12

Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 16:31

Hồ Thị Cần

Written by

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Hồ Thị Cần

Hồ Thị Cần

Chuyên ngành: CDGD lớp 10, 11

Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 16:32

Nguyễn Văn Toàn

Written by

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Nguyễn Văn Toàn

Nguyễn Văn Toàn

Chuyên ngành: Anh văn lớp 10, 11, 12

Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 16:32

Nguyễn Thị Thái

Written by

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Nguyễn Thị Thái

Nguyễn Thị Thái

Chuyên ngành: Sinh học lớp 10, 11, 12