Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018 11:55

Đào Minh Pha

Học hàm/ Học vị:

Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018 11:54

Nguyễn Thị Phương Dung

Học hàm/ Học vị:

Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018 11:53

Trần Thị Hồng Nga

Học hàm/ Học vị:

Thứ sáu, 08 Tháng 6 2018 11:51

Trần Mạnh Hùng

Học hàm/ Học vị: 

Thứ hai, 19 Tháng 9 2016 09:40

Nguyễn Kim Điệp

Học hàm/ Học vị: 

Thứ hai, 19 Tháng 9 2016 09:31

Lâm Đình Thuận

Học hàm/ Học vị: 

Thứ tư, 23 Tháng 9 2015 10:35

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Học hàm/ Học vị: ThS.

Thứ tư, 23 Tháng 9 2015 09:18

Nguyễn Xuân Hoàn

Học hàm/ Học vị: CN

Thứ hai, 27 Tháng 4 2015 16:47

Bùi Thiên Hoàng Quân

Học vị: Tiến sĩ

Năm sinh:

Thứ sáu, 24 Tháng 4 2015 18:13

Dự án

BẢN TỔNG HỢP LỊCH ĐỐI NGOẠI NỬA CUỐI NĂM 2015
NGÀY/THÁNG/NĂM NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Từ 31/8 – 4/9
hoặc từ 21 25/9/2015
Chương trình Saigon Philharmonic Orchestra
Từ 1 đến 9/8/2015 Sài Gòn Chamber Music trong khuôn khổ dự án Transposition (Nguyệt Sa hosts)
Từ 21/7 đến 13/8/2015  
25/6/2015 Mai Thanh Sơn tiếp Ông David Carnegie - Mellon University nội dung Ông David muốn tìm hiểu về Nhạc viện TP.HCM
18/6/2015 (Chiều 14h30) Trưởng phòng Mai Thanh Sơn và BGĐ họp với ông Brian Western Michigan University
5,6,7/6/2015 Tiến sĩ Ludwing Norman đến Nhạc Viện làm hội thảo về thủ pháp sáng tác, nhạc phim; hội thảo dàn nhạc
Page 1 of 8