Danh sách sinh viên học piano masterclass với GS.Tamas Ungar ngày 16, 17/9/2015

Sáng 16/9 (9:00 – 12:00)

1.Nguyễn Lan Anh
Debussy - Arabesque: 2 Arabesques
2.Nguyễn Quý Hữu Minh
Glinka - Variations on Alyabyev's Romance "The Nightingale"
3.Đặng Duy Nguyện
Liszt - Paraphrase on Verdi's Rigoletto
4.Nguyễn Lữ Hiệp
Chopin - Ballade No.1 op.23

Sáng 17/9 (9:00 – 12:00)
1.Nguyễn Gia Đàng
Fauré - Barcarolle No.1 op.26
2.Đinh Mỹ Kỳ
Chopin - Valse No.2 Op.64
3.Nguyễn Luân Du
Chopin- Scherzo No.3
4.Vũ Thanh Nhật
Chopin - Ballade No.2