Ban chủ nhiệm Khoa qua các thời kỳ

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  GIAI ĐOẠN
PGS.CA LÊ THUẦN Trưởng khoa 1976-1981
NGƯT.NSƯT. NGGUYỄN BÌNH TRANG Phó Trưởng khoa 1976-1981
PGS.TS.TRẦN THẾ BẢO Trưởng khoa 1981-1990
PGS.TS.NGUYỄN CHÍ VŨ Phó Trưởng khoa 1981-1989
NS.PHẠM MINH TUẤN Phó Chủ nhiệm khoa 1982-1987 
NS.ĐÀO THÁI Phó Trưởng khoa 1988-1990 
GV. NGUYỄN MINH KHÔI Phó Trưởng khoa  
TS. ĐÀO TRỌNG MINH Q.Chủ nhiệm khoa 2000- 
GV.VĂN THỊ MINH HƯƠNG Phó Trưởng khoa 2000-