Trần Thanh Hà

Học vị: TS.

Năm sinh: 1959

Trần Thanh Hà

Trần Thanh Hà

Chức vụ: Trưởng khoa

Trần Ánh Minh

Học vị: ThS

Năm sinh: 1971

Trần Ánh Minh

Trần Ánh Minh

Chức vụ: Phó khoa 

Trần Đinh Lăng

Học vị: ThS

Năm sinh: 1971

Trần Đinh Lăng

Trần Đinh Lăng

Chức vụ: Tổ trưởng

Bộ môn đảm nhiệm: Sáng tác, Ký xướng âm

Đào Thị Nhu Mì

Học vị: ThS

Năm sinh: 1977

Đào Thị Nhu Mì

Đào Thị Nhu Mì

Chức vụ: Tổ trưởng

Bùi Ngọc Lâm

Học vị: ThS

Năm sinh: 1969

Bùi Ngọc Lâm

Bùi Ngọc Lâm

 

Nguyễn Thanh Hà

Học vị: TS

Năm sinh: 

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

 

Nguyễn Anh Sơn

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Nguyễn Anh Sơn

Nguyễn Anh Sơn

 

Nguyễn Anh Vũ

Học vị: 

Năm sinh: 

Nguyễn Anh Vũ

Nguyễn Anh Vũ

 

Đinh Phú Vinh

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Đinh Phú Vinh

Đinh Phú Vinh

 

Nguyễn Bình Trang

Học hàm/Học vị: 

Năm sinh: 

Danh hiệu: NSƯT. NGƯT

Nguyễn Bình Trang

Nguyễn Bình Trang

 

Lâm Đình Thuận

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Lâm Đình Thuận

Lâm Đình Thuận

 

Trần Kiều Lại Thủy

Học vị: TS

Năm sinh: 

Trần Kiều Lại Thủy

Trần Kiều Lại Thủy

 

Trần Vương Thạch

Học hàm/Học vị: 

Năm sinh: 

Danh hiệu: NSƯT

Trần Vương Thạch

Trần Vương Thạch

 

Bùi Thiên Hoàng Quân

Học vị: TS

Năm sinh: 

Bùi Thiên Hoàng Quân

Bùi Thiên Hoàng Quân

 

Phan Hồng Quang

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Phan Hồng Quang

Phan Hồng Quang

 

Lê Đạo Phùng

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Lê Đạo Phùng

Lê Đạo Phùng

 

Lê Hồng Phúc

Học vị: 

Năm sinh: 

Lê Hồng Phúc

Lê Hồng Phúc

 

Ngô Thị Thanh Nhã

Học vị: 

Năm sinh: 

Ngô Thị Thanh Nhã

Ngô Thị Thanh Nhã

 

Trần Thị Hồng Nga

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Trần Thị Hồng Nga

Trần Thị Hồng Nga

 

Nguyễn Văn Nam

Học vị: GS.TS

Năm sinh: 

Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Nam

 

Vũ Công Minh

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Vũ Công Minh

Vũ Công Minh

 

Trần Nhật Minh

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Trần Nhật Minh

Trần Nhật Minh

 

Nguyễn Mạnh Duy Linh

Học vị: 

Năm sinh: 

Nguyễn Mạnh Duy Linh

Nguyễn Mạnh Duy Linh

Bộ môn đảm nhiệm: Sáng tác, Trích giảng Âm nhạc, Phức điệu

Hồ Ngọc Linh

Học vị: ThS.

Hồ Ngọc Linh

Hồ Ngọc Linh

Tốt nghiệp Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh các chuyên ngành: Chỉ huy hợp xướng, Chỉ huy dàn nhạc, Sáng tác.

Bộ môn đảm nhiệm: Trích giảng âm nhạc, Hình thức âm nhạc, Hợp xướng thiếu nhi và Hợp xướng Thanh nhạc.

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Học hàm/Học vị: PGS.TS

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

 QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

 • 1973 – 1982: Trung cấp Ngành Biểu diễn Đàn Tranh, Trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn – nay là Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1982 – 1987: Đại học ngành Biểu diễn Đàn Tranh Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1990 – 1995: Đại học chuyên ngành Lý Luận âm nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1995 – 1997: Cao học ngành Lý Luận âm nhạc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.
 • 1997 – 2000: Cao học và lấy bằng Thạc sĩ ngành Âm nhạc học - chuyên ngành Âm nhạc dân tộc học tại Đại học Montreal – Canada.
 • 2002 – 2007: nghiên cứu sinh và lấy bằng Tiến sĩ tại Viện Văn hóa – nghệ thuật Việt Nam.

CÔNG TÁC:

 • 1987 – 1997: giảng dạy các môn Ký xướng âm, Dân ca Khoa Lý luận – Sáng tác - Chỉ huy Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • 2000 – nay: giảng dạy các môn: Ký Xướng Âm, Dân Ca, Âm nhạc Việt Nam, Âm Nhạc Học (Phương Pháp luận chuyên ngành Lý Luận), Lý luận Âm nhạc, Phương Pháp nghiên cứu Khoa học… tại Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • 2002 - nay: cộng tác với các báo chuyên ngành như Nghiên cứu Văn hóa Nghệ Thuật, Thông báo Khoa học của Viện Âm nhạc, báo Âm nhạc Việt Nam (Hội Nhạc sĩ Việt Nam), Sóng Nhạc (Hội Âm nhạc Tp. Hồ Chí Minh)…

CÁC CHỨC VỤ ĐẢM NHẬN:

 • 2002 – 2004: Phó trưởng Phòng Quản Lý khoa học và Sau Đại học Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh
 • 2004 - 2006: Trưởng Phòng Quản Lý khoa học và Sau Đại học Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh
 • 2006 đến nay: Phó giám đốc Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh
 • Uỷ Viên BCH Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2010 - 2015)
 • Uỷ Viên BCH Hội Nhạc Sĩ Việt Nam

THÀNH TỰU

    Năm 2007, Giải hai, chuyên ngành Lý luận - Hội Nhạc sĩ Việt Nam “Những bài báo nghiên cứu – Lý Luận”
 • Năm 2008, Huy chương “Vì sự nghiệp Văn Hóa, Thể thao và Du Lịch”
 • Năm 2008, Giải ba chuyên ngành Lý luận - Hội Nhạc sĩ Việt Nam “Giáo trình Hát Dân Ca”.
 • Năm 2009, chủ nhiệm đề tài Công trình khoa học Cấp Bộ (đã được nghiệm thu) "ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO NGHỆ SĨ BIỂU DIỄN ÂM NHẠC DÂN TỘC TẠI CÁC TRƯỜNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT".
 • Năm 2012, được Hội đồng chức danh Giáo Sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo Sư nghệ thuật.
 • Năm 2012, Giải hai (không có giải nhất), chuyên ngành Lý luận - Hội Nhạc sĩ Việt Nam “ Góp phần nghiên cứu đờn ca Tài tử Nam bộ"

Nguyễn Như Kim

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Nguyễn Như Kim

Nguyễn Như Kim

 

Lê Thị Phượng Khánh

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Lê Thị Phượng Khánh

Lê Thị Phượng Khánh

 

Nguyễn An Hương

Học vị: 

Năm sinh: 

Nguyễn An Hương

Nguyễn An Hương

 

Văn Thị Minh Hương

Học hàm/Học vị: PGS.TS.

Văn Thị Minh Hương

Văn Thị Minh Hương

 CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU:

 • Gagaku và Nhã nhạc.
 • Tổ chức và một số quy ước trong sân khấu Noh và Tuồng.
 • Công trình cấp Bộ – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:
 • Xây dựng Bộ CD – VCD hỗ trợ dạy âm nhạc ở trường phổ thông

CÁC CHỨC VỤ ĐANG ĐẢM NHẬN:

 • Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh
 • Thành viên Hội đồng biên tập tạp chí ASEAN Musicology
 • Hội viên Hội âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh - Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam
 • Ủy Viên Hội Đồng Lý Luận Phê Bình Văn Học – Nghệ Thuật TP.Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2010 - 2015). Chuyên ngành: Âm nhạc phương Đông – Đông Á (Ethnomusicology)

THÀNH TÍCH:

 • Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế về những đóng góp tích cực cho Nhã Nhạc Việt Nam (2005)
 • Giải Nhất: công trình nghiên cứu Gagaku và Nhã Nhạc (Hội Nhạc Sĩ Việt Nam – 2005)

Đặng Huy Hoàng

Học vị: Tiến Sĩ

Năm sinh: 

Đặng Huy Hoàng

Đặng Huy Hoàng

 

Nguyễn Mỹ Hạnh

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Nguyễn Mỹ Hạnh

Nguyễn Mỹ Hạnh

 

Nguyễn Văn Hải

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Nguyễn Văn Hải

Nguyễn Văn Hải

 

Nguyễn Văn Đời

Danh hiệu: NSƯT 

Nguyễn Văn Đời

Nguyễn Văn Đời

 

Huỳnh Hoàng Điệp

Học vị: ThS

Năm sinh: 1960

Danh hiệu: NSƯT

Huỳnh Hoàng Điệp

Huỳnh Hoàng Điệp

 

Trần Minh Đặng

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Trần Minh Đặng

Trần Minh Đặng

 

Lê Phạm Mỹ Dung

Học vị: 

Năm sinh: 

Lê Phạm Mỹ Dung

Lê Phạm Mỹ Dung

 

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Học hàm/Học vị: ThS

Năm sinh: 

 Danh hiệu:

Nguyễn Thị Ngọc Dung

Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Học vị: 

Năm sinh: 

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Nguyễn Thị Mỹ Dung

 

Phạm Chí Công

Học vị: 

Năm sinh: 

Phạm Chí Công

Phạm Chí Công

 

Trần Hoàng Thị Ái Cầm

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Trần Hoàng Thị Ái Cầm

Trần Hoàng Thị Ái Cầm

 

Trần Vân Anh

Học vị: ThS

Năm sinh: 

Trần Vân Anh

Trần Vân Anh

 

Vũ Đại Dương

Học vị: 

Năm sinh: 

Vũ Đại Dương

Vũ Đại Dương

 

Đào Trọng Minh

Học vị: TS

Năm sinh: 

Đào Trọng Minh

Đào Trọng Minh

 

Trần Việt Anh

Học vị: 

Năm sinh: 

Trần Việt Anh

Trần Việt Anh

 

 

 

Thạch Thái Đỗ Quyên

Học vị: 

Năm sinh: 1984

Thạch Thái Đỗ Quyên

Thạch Thái Đỗ Quyên

 

 

 

La Quế Anh

Học vị: 

Năm sinh: 

La Quế Anh

La Quế Anh

 

 

 

Thái Ngọc Thùy Trang

Học vị: 

Năm sinh: 1986

Thái Ngọc Thùy Trang

Thái Ngọc Thùy Trang

 

 

 

Lê Thị Minh Trang

Học vị: 

Năm sinh: 1986

Lê Thị Minh Trang

Lê Thị Minh Trang

 

 

 

Trần Ngọc Diệu Hiền

Học vị: 

Năm sinh: 

Trần Ngọc Diệu Hiền

Trần Ngọc Diệu Hiền

 

 

 

Nguyễn Ân Phúc

Học vị: 

Năm sinh: 

Nguyễn Ân Phúc

Nguyễn Ân Phúc