Hình ảnh chương trình "Kinh dịch và Âm nhạc" - Khoa Sáng tác-Chỉ huy-Âm nhạc học

Một số hình ảnh của chương trình: