GV đang công tác

Nguyễn Mỹ Hạnh

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Nguyễn Mỹ Hạnh

Nguyễn Mỹ Hạnh

Chuyên ngành: Hoà âm

Lương Tuyết Nhung

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Lương Tuyết Nhung

Lương Tuyết Nhung

Chuyên ngành: CV

Nguyễn Thanh Huy

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh:

Nguyễn Thanh Huy

Nguyễn Thanh Huy

Chuyên ngành: Guitar

Lại Quang Nghĩa

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh:

Lại Quang Nghĩa

Lại Quang Nghĩa

Chuyên ngành: Guitar

Nguyễn Thế Hải

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Nguyễn Thế Hải

Nguyễn Thế Hải

Chuyên ngành: Organ điện tử

Lê Thiện Phước

Học hàm/ Học vị: ThS.

Lê Thiện Phước

Lê Thiện Phước

Giảng dạy bộ môn: Orgue điện tử

Quá trình học tập:

 • Năm 1995: tốt nghiệp Đại học Sư phạm Âm nhạc tại Đại học Sài Gòn.
 • Năm 2015: tốt nghiệp Cao học chuyên ngành Quản lý Văn hoá tại Đại học Văn hóa.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 2000 - nay: giảng dạy bộ môn Orgue điện tử tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.
 • Từ năm 2011 - nay: giảng dạy bộ môn Orgue điện tử, Piano nhạc nhẹ tại Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội.
 • Từ năm 2013 - nay: giảng dạy bộ môn đàn phím điện tử tại Đại học Sài Gòn.
 • Năm 2015: giảng dạy bộ môn Piano nhạc nhẹ tại khoa Nhạc nhẹ & Âm nhạc Công nghệ.

Huỳnh Ngọc Trang

Học hàm/ Học vị: CN

Huỳnh Ngọc Trang

Huỳnh Ngọc Trang

Chuyên ngành: Orgue điện tử

Quá trình học tập:

 • Năm 1990: tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Mandoline tại Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh.
 • Năm 1998: tốt nghiệp Cử nhân Anh văn tại Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn Tp.Hồ Chí Minh.
 • Hiện đang học Cao học chuyên ngành Quản lý Văn hóa tại Đại học Văn hóa.

Quá trình công tác:

 • Từ năm 1990-1999: giảng dạy Mandoline tại Nhạc viện Tp. Hồ Chí Minh.
 • Từ năm 1999 - nay: giảng dạy bộ môn Orgue điện tử.

Đào Quốc Trụ

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Đào Quốc Trụ

Đào Quốc Trụ

Danh hiệu: NSƯT

Chuyên ngành: Thanh nhạc

Bùi Duy Tân

Học hàm/ Học vị: Ths

Năm sinh:

Bùi Duy Tân

Bùi Duy Tân

Danh hiệu: NSƯT

Chuyên ngành: Thanh nhạc

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Học hàm/ Học vị: Ths

Năm sinh:

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Danh hiệu: NSƯT

Chuyên ngành: Thanh nhạc

Phạm Thế Vĩ

Học hàm/ Học vị: Ths

Năm sinh:

Phạm Thế Vĩ

Phạm Thế Vĩ

Chuyên ngành: Thanh nhạc

Phạm Chí Công

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Phạm Chí Công

Phạm Chí Công

Chuyên ngành: Đệm Piano

Bùi Ngọc Lâm

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh:

Bùi Ngọc Lâm

Bùi Ngọc Lâm

Chuyên ngành: Sáng tác, Phân tích tác phẩm

Trần Thanh Hà

Học hàm/ Học vị: ThS

Năm sinh:

Trần Thanh Hà

Trần Thanh Hà

Chuyên ngành: Sáng tác, Phân tích tác phẩm

Huỳnh Thị Hoàng Điệp

Học hàm/ Học vị: Ths

Năm sinh: 1960

Huỳnh Thị Hoàng Điệp

Huỳnh Thị Hoàng Điệp

Danh hiệu: NSƯT

Chuyên ngành: Tính năng giọng và phối âm, Chỉ huy HX, Dàn dựng chương trình tổng hợp, Phương pháp dạy học âm nhạc

Văn Thị Minh Hương

Học hàm/ Học vị: TS

Năm sinh:

Văn Thị Minh Hương

Văn Thị Minh Hương

Chuyên ngành: Phương pháp dạy học âm nhạc, Kí xướng âm

Trần Vân Anh

Học hàm/ Học vị: Ths

Năm sinh:

Trần Vân Anh

Trần Vân Anh

Chuyên ngành: Hoà âm

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Học hàm/Học vị: PGS.TS

Năm sinh: 1964

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Danh Hiệu: PGS

Chuyên ngành: Dân Ca

Trần Kiều Lại Thuỷ

Học hàm/ Học vị: Ths

Năm sinh:

Trần Kiều Lại Thuỷ

Trần Kiều Lại Thuỷ

Chuyên ngành: Lịch sử âm nhạc

Trần Đinh Lăng

Học hàm/ Học vị: Ths

Năm sinh:

Trần Đinh Lăng

Trần Đinh Lăng

Chuyên ngành: Kí xướng âm, Nhạc lý cơ bản, Phức điệu

Nguyễn Văn Đời

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Nguyễn Văn Đời

Nguyễn Văn Đời

Danh hiệu: NSƯT

Chuyên ngành: Đại cương nghệ thuật truyền thống

Đỗ Tân Việt

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Đỗ Tân Việt

Đỗ Tân Việt

Chuyên ngành: Lịch sử nghệ thuật đại cương, Mỹ học âm nhạc

Bùi Văn Nguyên

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Bùi Văn Nguyên

Bùi Văn Nguyên

Chuyên ngành:Tư tưởng HCM, Cơ sở văn hoá VN, Giáo dục học ĐH

Đặng Huy Hoàng

Học hàm/ Học vị: TS

Năm sinh:

Đặng Huy Hoàng

Đặng Huy Hoàng

Chuyên ngành: Tin học cơ bản, Tin học âm nhạc

Huỳnh Lâm Anh Chương

Học hàm/ Học vị: Ths

Năm sinh:

Huỳnh Lâm Anh Chương

Huỳnh Lâm Anh Chương

Chuyên ngành: Tâm lý học đại cương, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Tâm lý lứa tuổi SP

Ngô Thị Kim Tiên

Học hàm/ Học vị:

Năm sinh:

Ngô Thị Kim Tiên

Ngô Thị Kim Tiên

Chuyên ngành: Anh văn