Triển vọng 2016

Đây là chương trình thường niên của khoa Thanh nhạc, dành cho các HSSV đạt điểm từ loại giỏi trở lên, nhằm tuyên dương các em và tạo sự giao lưu, trao đổi, học hỏi về chuyên môn giữa các lớp, hiểu rõ và nâng cao nhận thức về thẩm mỹ ca hát ở các dòng nhạc.
Trong chương trinh, ngoài những tiết mục solo, còn có hợp xướng và các tiết mục trio, dio, band... với các thể loại từ cổ điển đến hiện đại.
Chương trình diễn ra vào lúc 20g ngày 09/4/2016
Địa điểm: Phòng hoà nhạc Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh