Đội ngũ giảng dạy

Văn Thị Minh Hương

Học hàm/Học vị: PGS.TS.

Văn Thị Minh Hương

Văn Thị Minh Hương

 

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Học hàm/học vị: PGS.TS.

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

Nguyễn Thị Mỹ Liêm

 

Trần Thu Hà

Học hàm/Học vị: GS.TS.NGND.

Trần Thu Hà

Trần Thu Hà

 

Nguyễn Thanh Hà

Học vị: TS.

Nguyễn Thanh Hà

Nguyễn Thanh Hà

 

Trần Ánh Minh

Học vị: ThS.

Trần Ánh Minh

Trần Ánh Minh

 

Trần Thế Bảo

Học hàm/Học vị: PGS.TS.

Trần Thế Bảo

Trần Thế Bảo

 

Trương Ngọc Thắng

Học hàm/Học vị: TS.NGƯT.

Trương Ngọc Thắng

Trương Ngọc Thắng

 

Hà Sâm

Học hàm/Học vị: PGS.NGƯT.

Hà Sâm

Hà Sâm

 

Phạm Ngọc Doanh

Học hàm/Học vị: TS.NSƯT.

Phạm Ngọc Doanh

Phạm Ngọc Doanh

 

Nguyễn Trung Kiên

Học hàm/Học vị: GS.NSND.

Nguyễn Trung Kiên

Nguyễn Trung Kiên

 

Nguyễn Văn Nam

Học hàm/Học vị: GS.TS

Nguyễn Văn Nam

Nguyễn Văn Nam

 

Nguyễn Thuyết Phong

Học hàm/Học vị: GS.TS.

Nguyễn Thuyết Phong

Nguyễn Thuyết Phong

 

Nguyễn Thị Hải Phượng

Học vị: TS.

Nguyễn Thị Hải Phượng

Nguyễn Thị Hải Phượng

 

Nguyễn Minh Cầm

Học hàm/Học vị: PGS.TS.NSƯT.

Nguyễn Minh Cầm

Nguyễn Minh Cầm

 

Hoàng Cương

Học hàm/Học vị: PGS.NGND.

Hoàng Cương

Hoàng Cương

 

Eun Young Joo

Học vị: TS.

Eun Young Joo

Eun Young Joo

 

Đào Trọng Minh

Học hàm/học vị: TS.NGƯT

Đào Trọng Minh

Đào Trọng Minh

 

Đặng Ngọc Giang Quân

Học vị: Tiến sĩ

Đặng Ngọc Giang Quân

Đặng Ngọc Giang Quân

 

Đặng Huy Hoàng

Học vị: TS.

Đặng Huy Hoàng

Đặng Huy Hoàng

 

Bùi Thiên Hoàng Quân

Học vị: TS.

Bùi Thiên Hoàng Quân

Bùi Thiên Hoàng Quân

 

Lê Thị Phương Dung

Học hàm/Học vị: Thạc sĩ

Lê Thị Phương Dung

Lê Thị Phương Dung

 

Nguyễn Thế Truyền

Học hàm/Học vị: Tiến sĩ

Nguyễn Thế Truyền

Nguyễn Thế Truyền