Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh chúc mừng và biểu dương học sinh