Cuộc thi Sáng tác nhạc phẩm thuộc chương trình "Tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh"

Nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng cùng chung tay giữ màu xanh của biển, phát triển bền vững và bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Công ty Cổ phần Bảo trợ truyền thông PL tổ chức Chương trình “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” trên phạm vi cả nước, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn cao, nhằm tìm kiếm những Đại sứ vì cộng đồng xã hội, mang lại những giá trị thiết thực qua các dự án hỗ trợ cộng đồng, truyền thông nâng cao nhận thức bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên, môi trường thích ứng với biến đổi khí hậu, quảng bá hình ảnh quê hương đất nước Việt Nam.

Ban tổ chức chương trình tổ chức cuộc thi “Sáng tác nhạc phẩm” cho chương trình “Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại dương xanh” lần thứ I.

Nội dung, kế hoạch tổ chức cuộc thi: