Lãnh đạo Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu tỉnh An Giang

Vừa qua, ngày 9/8, Ban lãnh đạo Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp đón và làm việc cùng đoàn đại biểu tỉnh An Giang tại phòng sảnh Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh. 

Cũng trong buổi làm việc, Ban lãnh đạo Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh đã nhận bằng khen và kỷ niệm chương do UBND tỉnh An Giang trao tặng vì đã có nhiều đóng góp trong các hoạt động nhân đạo trên địa bàn tỉnh An Giang.