Chương trình biểu diễn

HOÀNG NGỌC LONG

Học hàm/ Học vị: Thạc sĩ

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

• 1992: tốt nghiệp Đại học Nhạc viện Tchaikovsky - Liên bang Nga
• 2007: tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Sư phạm kèn tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

  • 1994 - nay: Giảng viên môn kèn Cor Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
    • Bè trưởng Cor Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát giao hưởng Vũ kịch TP. Hồ Chí Minh
  • 2018 - tháng 5/2019: Phó giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh
  • Tháng 5/2019 - nay: Phó Giám đốc phụ trách Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:
• Chương trình chi tiết đào tạo chuyên ngành Biểu diễn kèn Cor bậc Trung học 4 năm, bậc Đại học 4 năm.
• Chương trình chi tiết các môn học: "Lịch sử biểu diễn các nhạc cụ kèn đồng", "Hòa tấu dàn nhạc Kèn - Gõ Trung cấp", "Hòa tấu dàn nhạc Kèn - Gõ bậc Đại học", "Hòa tấu thính phòng Kèn bậc Đại học".