Công trình đang thực hiện

CÁC CÔNG TRÌNH THỰC HIỆN NĂM 2014

MÔN KIẾN THỨC

ĐẠI HỌC
Môn Học Người Biên Soạn
Phương pháp sư phạm Kèn-Gõ TS.NSƯT. Phạm Ngọc Doanh, ThS. Hoàng Ngọc Long
Hòa tấu thính phòng Kèn-Gõ TS.NSƯT. Phạm Ngọc Doanh, ThS. Hoàng Ngọc Long
Hòa tấu đệm Piano TS. Đặng Ngọc Giang Quân, ThS. Nguyễn Thị Lạc Thư
TRUNG CẤP
Piano cơ bản chuyên ngành Kèn-Gõ (TC7N) ThS. Nguyễn Thúy Uyển 
Piano cơ bản chuyên ngành Kèn-Gõ (TC4N)  ThS. Nguyễn Thúy Uyển

CHUYÊN NGÀNH

ĐẠI HỌC
Chuyên Ngành Người Biên Soạn
Piano (soạn lại)  TS. Đặng Ngọc Giang Quân, ThS. Trần Thu Lê
Nhị (CN2) TS. Bùi Thiên Hoàng Quân
TRUNG CẤP
Piano (TC9N, soạn lại) ThS. Lê Hồ Hải
Nhị (TC6N CN2) TS. Bùi Thiên Hoàng Quân
Nhị (TC4N CN2) TS. Bùi Thiên Hoàng Quân

GIÁO TRÌNH

ĐẠI HỌC
Môn Học Người Biên Soạn
Lịch sử nghệ thuật biểu diễn đàn Piano  TS. Đặng Ngọc Giang Quân, ThS. Trần Thu Lê
Phương pháp nghiên cứu khoa học TS. Nguyễn Thị Mỹ Liêm
Lịch sử nghệ thuật văn minh TG TS. Đặng Huy Hoàng, Đỗ Tân Việt

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐẠI HỌC
Tài Liệu Người Biên Soạn
Vấn đề luyện thanh trong hợp xướng PGS.TS.NSƯT. Nguyễn Minh Cầm