Đội ngũ giảng dạy

 

STT GIẢNG VIÊN MÔN HỌC
1 Nguyễn Thị Thu Ba THANH NHẠC
2 Huỳnh Văn Bằng
3 Vũ Đình Duy
4 Trần Minh Đặng
5 Kiều Bích Hiền
6 Bùi Hữu Quốc Hùng
7 Nguyễn Thị Kha Ly
8 Đoàn Thanh Minh
9 Đoàn Nhược Quý
10 Nguyễn Thị Đoan Thùy
11 Nguyễn Khánh Trang
12 Võ Thuỵ Ngọc Tuyền
13 Hoàng Trọng Việt
14 Nguyễn Lê Vinh
15 Diệp Thị Kim Loan   MÚA
16  La Quế Anh PIANO
23 Nguyễn Thúy Anh 
24  Nguyễn Việt Hải Anh
25  Tạ Hồng Ân 
26  Trịnh Quốc Bảo 
  Huỳnh Thị Phương Dung
28  Đặng Trí Dũng 
29  Nguyễn Tuấn Dũng 
30 Đỗ Khắc Thanh Hà 
31  Nguyễn Thị Phương Hoa 
32 Huỳnh Thị Khánh Hòa
33  Lương Sa Huỳnh 
34  Lê Quốc Hưng 
35  Tăng Nguyễn Đăng Khoa 
36 Trần Ánh Minh
36  Lê Thị Minh Nga
37  Huỳnh Thị Bửu Ngân 
38  Lê Yến Ngọc 
39  Trần Thị Minh Nguyệt
 41 Đặng Thị Nguyên Phương 
42  Đỗ Vũ Phương
43 Trần Hữu Nhật Quang
44  Thạch Thái Đỗ Quyên 
45 Mạch Thị Diễm Thanh
47  La Tường Thành 
49  Phạm Diệu Thảo 
50  Nguyễn Thanh Thảo 
51  Nguyễn Đức Thịnh
52  Nguyễn Anh Thư 
53   Võ Ngọc Diệu Tịnh
54  Lê Thị Minh Trang 
55  Nguyễn Thị Minh Trang 
56   Thái Ngọc Thùy Trang
57 Nguyễn Tiến Trung
59   Huỳnh Phan Cẩm Tú
60 Lê Minh Chu Tử
62 Lý Minh Yến
63   Lê Thị Thu Trang ORGAN ĐIỆN TỬ    
64   Nguyễn Thế Hải
65   Huỳnh Ngọc Trang
66  Lê Thiện Phước 
67  Lê Đào Hoài Bảo  GUITARE     
70  Lại Quang Nghĩa
71 Bùi Ngọc Sơn
72  Dương Thanh Tùng
73  Tăng Ngọc Tuyền
76   Phan Quốc Anh  VIOLON      
78   Phạm Ngọc Kiến Quốc
79 Lê Ngọc Tú
80   Lương Thế Vinh
81 Hà Đình Tường Vi
82 Lương Thế Vinh
  Nguyễn Đan Cát Vũ
83   Trần Thị Hoàng Yến
84  Trần Hữu Bá  CONTREBASS 
85  Vũ Ngọc Long   GÕ NHẠC NHẸ
86   Nguyễn Văn Đời ĐÀN TRANH     
89    Huỳnh Thị Thu Hiền
91   Dương Thị Ngọc Trâm SÁO TRÚC 
93   Huỳnh Văn Khải ĐÀN NGUYỆT, ĐÀN KÌM 
97  Nguyễn Mỹ Hạnh 

 KÝ XƯỚNG ÂM/NHẠC LÝ CĂN BẢN 

    
98  Hồ Duy Trường
99    Đào Thị Nhu Mì
100  Trần Kiều Lại Thủy
104   Nguyễn Nhất Chi Lan FLUTE