Đội ngũ giảng dạy

 

STT GIẢNG VIÊN MÔN HỌC
1 Nguyễn Thị Thu Ba THANH NHẠC
2 Vũ Đình Duy
3 Trần Minh Đặng
4 Kiều Bích Hiền
5 Bùi Hữu Quốc Hùng
6 Huỳnh Đăng Toại Kỳ
7 Nguyễn Thị Kha Ly
8 Đoàn Thanh Minh
9 Nguyễn Thị Thanh Nga
10 Nguyễn Thị Như Ngọc
11 Đoàn Nhược Quý
12 Tạ Minh Tâm
13 Trần Thị Tân
14 Nguyễn Khánh Trang
15 Phạm Văn Trang
16 Đỗ Đặng Mai Tú
17 Võ Thụy Ngọc Tuyền
18 Hoàng Trọng Việt
19 Nguyễn Lê Vinh
20 Diệp Thị Kim Loan   MÚA
21 Trần Thị Thục
22  La Quế Anh PIANO
23 Nguyễn Thúy Anh 
24  Nguyễn Việt Hải Anh
25  Tạ Hồng Ân 
26  Trịnh Quốc Bảo 
27  Trương Thị Hoàng Dung 
28  Đặng Trí Dũng 
29  Nguyễn Tuấn Dũng 
30 Đỗ Khắc Thanh Hà 
31  Nguyễn Thị Phương Hoa 
32 Huỳnh Thị Khánh Hòa
33  Lương Sa Huỳnh 
34  Lê Quốc Hưng 
35  Tăng Nguyễn Đăng Khoa 
36  Lê Thị Minh Nga
37  Huỳnh Thị Bửu Ngân 
38  Lê Yến Ngọc 
39  Trần Thị Minh Nguyệt
40  Trần Thị Hoài Phương 
 41 Đặng Lê Nguyên Phương 
42  Đỗ Vũ Phương
43 Trần Hữu Nhật Quang
44  Thạch Thái Đỗ Quyên 
45 Mạch Thị Diễm Thanh
46  Mạch Thị Mỹ Thanh 
47  La Tường Thành 
48 Trần Hữu Tuấn Bách 
49  Phạm Diệu Thảo 
50  Nguyễn Thanh Thảo 
51  Nguyễn Đức Thịnh
52  Nguyễn Anh Thư 
53   Võ Ngọc Diệu Tịnh
54  Lê Thị Minh Trang 
55  Nguyễn Thị Minh Trang 
56   Thái Ngọc Thuỳ Trang
57 Huỳnh Ngọc Trinh
58   Nguyễn Tiến Trung
59   Huỳnh Phan Cẩm Tú
60 Lê Minh Chu Tử
61  Nguyễn Thúy Uyển
62 Lý Minh Yến
63   Lê Thị Thu Trang ORGAN ĐIỆN TỬ    
64   Nguyễn Thế Hải
65   Huỳnh Ngọc Trang
66  Lê Thiện Phước 
67  Lê Đào Hoài Bảo  GUITARE     
68 Nguyễn Thị Kim Chung
69 Nguyễn Anh Minh Đăng
70  Lại Quang Nghĩa
71 Bùi Ngọc Sơn
72  Dương Thanh Tùng
73  Tăng Ngọc Tuyền
74  Phạm Anh Thư  MANDOLINE 
75 Nguyễn Thế Hải ACCORDÉON
76   Phan Quốc Anh  VIOLON      
77  Hồ Ngọc Chinh
78   Phạm Ngọc Kiến Quốc
79 Lê Ngọc Tú
80   Lương Thế Vinh
81 Nguyễn Đan Cát Vũ 
82 Hà Đình Tường Vy 
83   Trần Thị Hoàng Yến
84  Trần Hữu Bá  CONTREBASS 
85  Vũ Ngọc Long   GÕ NHẠC NHẸ
86   Nguyễn Văn Đời ĐÀN TRANH     
87   Nguyễn Thị Huệ
88  Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
89    Huỳnh Thị Thu Hiền
90  Bùi Thiên Hoàng Quân   ĐÀN NHỊ
91   Dương Thị Ngọc Trâm SÁO TRÚC 
92   Nguyễn Thị Thanh TỲ BÀ
93   Huỳnh Văn Khải ĐÀN NGUYỆT, GUITARE PHÍM LÕM 
94  Nguyễn Minh Đạo ĐÀN BẦU  
95 Trần Trí Trung 
96  Đinh Tuyết Lê  TAM THẬP LỤC 
97  Nguyễn Mỹ Hạnh 

 KÝ XƯỚNG ÂM/NHẠC LÝ CĂN BẢN 

    
98   Bùi Ngọc Lâm 
99    Đào Thị Nhu Mì
100  Trần Kiều Lại Thủy
103  Trần Thanh Hà  SÁNG TÁC 
104   Nguyễn Nhất Chi Lan FLUTE 
105   Nguyễn Duy Khanh SAXOPHONE  
106   Hoàng Ngọc Long
107   Lê Đặng Thành CLARINET 
108   Mai Ý Nhi HARPE 
109   Võ Đình Kuân CELLO  
111  Lương Thăng Long  SÁO RECORDER 
112  Nguyễn Vi Thảo Uyên  TÌ BÀ 
113  Đặng Huy Hoàng  SOẠN NHẠC TRÊN VI TÍNH
115   Huỳnh Thị Hoàng Điệp CHỈ HUY HỢP XƯỚNG/CẢM THỤ ÂM NHẠC