Lễ khai mạc Trại hè âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh 2018

Một số hình ảnh lễ khai mạc: