Dịch vụ thu phí

Dịch tài liệu

Bạn đọc có nhu cầu dịch các tài liệu chuyên ngành âm nhạc từ Anh-Việt, Việt-Anh, vui lòng liên hệ Trung tâm để biết thêm chi tiết.

Chép nhạc

Bạn đọc có nhu cầu chép các tài liệu âm nhạc dưới dạng vi tính: đánh máy văn bản, chép tổng phổ, chép phân phổ, chép nhạc hát... vui lòng liên hệ Trung tâm để biết thêm chi tiết.

Sao chép tài liệu

Đối với các tài liệu của Nhạc viện không được mượn về cần in, scan, photocopy, Trung tâm có trang bị các thiết bị phục vụ cho nhu cầu bạn đọc.

Phát hành sách, giáo trình

Đối với các sách chuyên ngành âm nhạc cần xuất bản, Trung tâm cung cấp dịch vụ nhập file, chuyển file sang vi tính, đọc sửa morasse...

Tìm thông tin theo yêu cầu

Ngoài các dịch vụ trên, Trung tâm còn hỗ trợ bạn đọc tìm kiếm các thông tin chuyên ngành âm nhạc ngoài Thư viện. Mọi yêu cầu, bạn đọc vui lòng liên hệ Trung tâm để biết thêm chi tiết.

Ghi đĩa, nối file, chuyển file...

Đối với các file âm thanh cần chép, nối, chuyển file, Trung tâm cung cấp dịch vụ theo nhu cầu bạn đọc.

Quay phim, chụp ảnh

Trung tâm có hỗ trợ quay phim, chụp ảnh chương trình thi, hội thảo, biểu diễn... tại Nhạc viện TP.HCM.