Điểm sách

Preludium und fuge - Hoàng Cương

Preludium und fuge - Hoàng Cương
Thứ tư, 09 Tháng 9 2015 14:41

Tuyển tập Preludium und fuge tập hợp 4 prélude và fuge của tác giả Hoàng Cương. Ông sáng tác 1 prélude-fuge 4 bè cung đô-trưởng, 1 prélude-fuge 3 bè cung la-thứ, 1 prélude-fuge 2 bè cung sol-trưởng và 1 prélude-fuge 4 bè 2 chủ đề cung mi-thứ. Cả 4 tác phẩm đều được sáng tác trong năm 2012, đặc biệt tác giả có sử dụng hiệu ứng pédal cho tác phẩm phức điệu của mình.

Thuật ngữ âm nhạc - Nguyễn Bách

Thuật ngữ âm nhạc - Nguyễn Bách
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:31

Thuật ngữ âm nhạc Việt/Anh/Ý/Pháp/Đức là sự tổng hợp
từ hai cuốn ""Thuật ngữ âm nhạc Anh/Đức/Việt"" và ""Thuật ngữ âm nhạc Ý/Pháp/Việt"" với cách biên soạn khá đặc biệt. Thay vì dùng thứ tự mẫu tự, tác giả dùng các chữ số để làm thứ tự chung. Khi cần tra cứu một thuật ngữ bất kỳ, chúng ta chỉ cần tìm theo vần mẫu tự trong bảng tra cứu để tìm được con số tương ứng. Với con số này, bạn đọc sẽ tìm thấy từ ngữ mà mình muốn tra cứu với cả 4 thứ tiếng còn lại.

Noh và tuồng - Văn Minh Hương

Noh và tuồng - Văn Minh Hương
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:30

Noh và tuồng đều là nghệ thuật sân khấu truyền thống của hai quốc gia độc lập, có vị trí địa lý, hoàn cảnh xã hội khác nhau. Cả hai đều phản ảnh những nét văn hóa và phong cách ứng xử khác nhau. Nhật Bản và Việt Nam cùng nằm ở khu vực chịu ảnh hưởng của văn hóa cổ Trung Hoa, trong quá khứ cũng như hiện tại đã và đamg tồn tại những mối quan hệ giao lưu . Sự tương đồng văn hóa có thể nhìn thấy trên nhiều phương diện triết học, thơ ca, âm nhạc, sân khấu, kiến trúc... Chọn để đối chiếu noh và tuồng dưới hai hiện tượng văn hóa nhằm rút ra những điểm tương đồng và hững điểm đặc thù riêng, từ đó phát huy những yếu tố đặc trưng của tuồng, học tập những điểm hay của noh, và đề ra những biện pháp khả thi cho tương lai của tuồng Việt Nam.

Phối âm biện chứng hay Dịch học và âm nhạc nhiều bè - Nguyễn Phương Anh

Phối âm biện chứng hay Dịch học và âm nhạc nhiều bè - Nguyễn Phương Anh
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:28

Nguyễn Phương Anh gọi tên sách của mình là "Phối âm biện chứng" ý anh muốn nói những kiến giải của anh dựa vào biện chứng phương Đông (dịch số). Để viết được cuốn sách này, Nguyễn Phương Anh đã nghiên cứu sách giáo khoa hòa âm, phức điệu, tác phẩm âm nhạc nhiều bè đặc biệt là của Bach và Beethoven, dùng kiến thức âm dương ngũ hành, dịch số thái cực, lưỡng nghi, tứ tượng, bát quái, 64 quẻ, đặc biệt là thuyết phân ba trong y học. Ngoài ra anh cũng vận dụng Bốc phệ chính tông gồm "Ta, khắc ta, ta sinh, ta khắc và sinh", cũng như thuyết phóng ảnh mà Nguyễn Phương Anh cho rằng mọi thực thể đi qua đều có khoảnh khắc lưu lại hình ảnh nếu sự liên tục được tạm dừng. Về các nốt lưu, nốt muộn, nốt sớm, nốt thêu... anh đã vận dụng Vưu tại kinh (Trương Trọng Cảnh) để bàn về Chưa tới mà tới rồi, Đã tới mà chưa tới, Tới mà không đi, Tới mà thái quá (hay Vhưa tới mà đã đi); hoặc những đề xuất về thất vị, đắc vị, đắc thời, yếu thời... của anh rất thú vị - PGS.TS.Trần Thế Bảo