Danh mục sách do PGS.Tôn Nữ Thanh Tuyền gửi tặng Nhạc viện

Danh mục được giới thiệu dưới đây gồm các tạp chí chuyên ngành dây và piano, tổng phổ dàn nhạc và tự điển âm nhạc do PGS.Tôn Nữ Thanh Tuyền gửi tặng. PGS.Tôn Nữ Thanh Tuyền hiện đang giảng dạy chuyên ngành piano tại Đại học bang Illinois, Hoa Kỳ.

Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn những đóng góp về tài liệu của Phó Giáo sư. Thân mời bạn đọc quan tâm liên hệ Trung tâm Thông tin - Thư viện để biết thêm chi tiết.