Danh mục sách do nghệ sỹ Hoàng Lan (kiều bào Pháp) trao tặng

Danh mục được giới thiệu dưới đây gồm các sách, tài liệu tham khảo chuyên ngành Thanh nhạc do Nghệ sỹ Hoàng Lan (kiều bào Pháp) trao tặng.

Thân mời bạn đọc quan tâm liên hệ Trung tâm Thông tin - Thư viện để biết thêm chi tiết.