Danh mục sách tặng của ThS. Thúy Uyển tháng 7/2017

Danh mục được giới thiệu dưới đây gồm bộ Tự điển bách khoa (Grand Larousse Encyclopédique) và các sách nghiên cứu phê bình lý luận âm nhạc. 

Nhạc viện Tp.Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn những đóng góp tài liệu của ThS. Thúy Uyển. Thân mời bạn đọc quan tâm liên hệ Trung tâm Thông tin - Thư viện để biết thêm chi tiết.