Sách Nhạc Viện phát hành

GT hợp xướng - Chủ biên: ThS.NSUT. Hoàng Điệp (bậc trung học, tập 1)

GT hợp xướng - Chủ biên: ThS.NSUT. Hoàng Điệp (bậc trung học, tập 1)
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:56

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển môn "Hát hợp xướng" tại Nhạc viện TPHCM, lần đầu tiên môn học này được nhóm thực hiện biên soạn thành một giáo trình gồm 2 tập; qua đó giới thiệu những kiến thức liên quan đến lý thuyết và thực hành của môn học này, giúp người học có được những khái niệm cơ bản nhất về nghệ thuật "Hát hợp xướng": giới thiệu các tác phẩm viết cho hợp xướng chuyên nghiệp, hướng dẫn cho học sinh những kỹ thuật hát hợp xướng nhiều bè, giới thiệu những quy định và cách sắp xếp vị trí các bè trong hợp xướng trên sân khấu.

GT Sáo trúc trình độ trung cấp 6 năm - ThS.NSUT. Trần Thanh Trung, ThS.NSUT.Lê Thị Thanh Hòa (Năm thứ I, II, III)

GT Sáo trúc trình độ trung cấp 6 năm - ThS.NSUT. Trần Thanh Trung, ThS.NSUT.Lê Thị Thanh Hòa (Năm thứ I, II, III)
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:55

Giáo trình Sáo trúc gồm 6 cuốn cho 6 năm học ở bậc Trung học trang bị kiến thức cho học sinh từ lúc bắt đầu làm quen với sáo trúc cho đến khi tốt nghiệp bậc trung học chính quy để có thể diễn tấu thành thục trên cây sáo. Giáo trình gồm: phần bài tập kỹ thuật, phần bài bản phong cách cổ truyền Việt Nam, phần bài bản, tác phẩm được chuyển soạn, sáng tác mới cho sáo. Các kiến thức được biên soạn theo trình tự từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn với số lượng bài bản ứng với thời lượng từng năm học.

Đọc âm nhạc-Nguyễn Minh Khôi (Quyển 1)

Đọc âm nhạc-Nguyễn Minh Khôi (Quyển 1)
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:54

Tài liệu giảng dạy đọc âm nhạc là tài liệu được sử dụng giảng dạy, học tập chủ yếu tại Nhạc viện TPHCM và nhiều trường âm nhạc, trường văn hóa nghệ thuật trong cả nước. Bộ sách gồm 4 tập, phân ra 11 cấp học với nội dung hơn 1000 bài xướng âm của 157 tác giả trong và ngoài nước. Trong hơn 1000 bài xướng âm của bộ sách, ngoài dân ca của các dân tộc Việt Nam còn có những bài dân ca của 26 nước. Song song đó, tài liệu còn chứa đựng phong cách âm nhạc của nhiều trường phái khác nhau, cả những giai điệu cho thanh nhạc và khí nhạc, âm nhạc đơn điệu, hợp điệu và phức điệu...

GT Hình thức âm nhạc - Trần Thanh Hà (bậc Trung học)

GT Hình thức âm nhạc - Trần Thanh Hà (bậc Trung học)
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:52

Giáo trình Hình thức âm nhạc được biên soạn dựa trên hai tài liệu chính: "Hình thức âm nhạc" của tác giả I.V.Spasobin (bản tiếng Nga) và "Xây dựng các tác phẩm âm nhạc" (bản tiếng Nga) của tác giả L.Mazel.

Nội dung chính của giáo trình gồm hai phần chính: giới thiệu những cơ sở lý luận của môn học và trình bày các hình thức âm nhạc chủ điệu. Sau mỗi chương đều có phần câu hỏi hướng dẫn ôn bài và danh mục các tác phẩm tham khảo để người học vận dụng phần lý thuyết đã học vào việc tìm hiểu các hình thức trong các tác phẩm âm nhạc cụ thể.