Sách Nhạc Viện phát hành

Nhạc lý cơ bản - Nguyễn Ngọc Linh

Nhạc lý cơ bản - Nguyễn Ngọc Linh
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:58

Muốn hiểu biết, thưởng thức, biểu diễn, sáng tác, hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc phải học tập âm nhạc. Nhạc lý cơ bản là môn học khởi đầu rất quan trọng làm cơ sở vững chắc để tiếp tục học các môn âm nhạc khác. Sách gồm 13 chương, được phân theo các phân mục: âm thanh âm nhạc, cao độ, trường độ và nhịp phách, cường độ, âm sắc, quãng, hợp âm, điệu thức và giọng, điệu trưởng và điệu thứ, quãng của điệu trưởng và thứ, hợp âm của điệu trưởng và thứ, âm hóa - âm chromatic - bậc hóa điệu thức, xác định giọng - dịch giọng - chuyển giọng, giai điệu, nốt tô điểm, dấu viết tắt, thủ pháp biểu diễn, thuật ngữ âm nhạc thông dụng.

GT hợp xướng - Chủ biên: ThS.NSUT. Hoàng Điệp (bậc trung học, tập 2)

GT hợp xướng - Chủ biên: ThS.NSUT. Hoàng Điệp (bậc trung học, tập 2)
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:58

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển môn "Hát hợp xướng" tại Nhạc viện TPHCM, lần đầu tiên môn học này được nhóm thực hiện biên soạn thành một giáo trình gồm 2 tập; qua đó giới thiệu những kiến thức liên quan đến lý thuyết và thực hành của môn học này, giúp người học có được những khái niệm cơ bản nhất về nghệ thuật "Hát hợp xướng": giới thiệu các tác phẩm viết cho hợp xướng chuyên nghiệp, hướng dẫn cho học sinh những kỹ thuật hát hợp xướng nhiều bè, giới thiệu những quy định và cách sắp xếp vị trí các bè trong hợp xướng trên sân khấu.

GT hợp xướng - Chủ biên: ThS.NSUT. Hoàng Điệp (bậc trung học, tập 1)

GT hợp xướng - Chủ biên: ThS.NSUT. Hoàng Điệp (bậc trung học, tập 1)
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:56

Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển môn "Hát hợp xướng" tại Nhạc viện TPHCM, lần đầu tiên môn học này được nhóm thực hiện biên soạn thành một giáo trình gồm 2 tập; qua đó giới thiệu những kiến thức liên quan đến lý thuyết và thực hành của môn học này, giúp người học có được những khái niệm cơ bản nhất về nghệ thuật "Hát hợp xướng": giới thiệu các tác phẩm viết cho hợp xướng chuyên nghiệp, hướng dẫn cho học sinh những kỹ thuật hát hợp xướng nhiều bè, giới thiệu những quy định và cách sắp xếp vị trí các bè trong hợp xướng trên sân khấu.

GT Sáo trúc trình độ trung cấp 6 năm - ThS.NSUT. Trần Thanh Trung, ThS.NSUT.Lê Thị Thanh Hòa (Năm thứ I, II, III)

GT Sáo trúc trình độ trung cấp 6 năm - ThS.NSUT. Trần Thanh Trung, ThS.NSUT.Lê Thị Thanh Hòa (Năm thứ I, II, III)
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:55

Giáo trình Sáo trúc gồm 6 cuốn cho 6 năm học ở bậc Trung học trang bị kiến thức cho học sinh từ lúc bắt đầu làm quen với sáo trúc cho đến khi tốt nghiệp bậc trung học chính quy để có thể diễn tấu thành thục trên cây sáo. Giáo trình gồm: phần bài tập kỹ thuật, phần bài bản phong cách cổ truyền Việt Nam, phần bài bản, tác phẩm được chuyển soạn, sáng tác mới cho sáo. Các kiến thức được biên soạn theo trình tự từ dễ đến khó, từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn với số lượng bài bản ứng với thời lượng từng năm học.