Sách Nhạc Viện phát hành

GT Phân tích âm nhạc -TS.NGƯT. Đào Trọng Minh (bậc Đại học, tập 1)

GT Phân tích âm nhạc -TS.NGƯT. Đào Trọng Minh (bậc Đại học, tập 1)
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:51

Phân tích tác phẩm là môn học mà người học phải được nhìn tác phẩm và nghe tác phẩm để từng bước học cách tiếp cận và phân tích tác phẩm với những yêu cầu khác nhau, phụ thuộc vào chuyên môn chính của người học. Tập 1 của giáo trình Phân tích âm nhạc ngoài sự tổng hợp nội dung của các phần: lý thuyết, tuyển tập tác phẩm tiêu biểu và phần phân tích khái quát kết hợp lại; một thuận lợi lớn cho sinh viên là tác giả đã cố gắng đưa toàn bộ nhiều tác phẩm nguyên bản ở các hình thức và quy mô khác nhau để người học có điều kiện tiếp cận và tham khảo.

GT Âm nhạc truyền thống Việt Nam - PGS.TS.Nguyễn Thị Mỹ Liêm

GT Âm nhạc truyền thống Việt Nam - PGS.TS.Nguyễn Thị Mỹ Liêm
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:48

Dành cho sinh viên đại học các chuyên ngành âm nhạc

Giáo trình Âm nhạc Truyền thống Việt Nam tập trung nội dung bao gồm những thể loại âm nhạc đã được sáng tạo, truyền bá trong dân gian, những thể loại âm nhạc chuyên nghiệp, âm nhạc trong cung đình, những thể loại âm nhạc đã được phát sinh, phát triển trong truyền thống văn hóa của các dân tộc Việt Nam...; đồng thời giáo trình cũng giới thiệu quan điểm, phương pháp nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Giáo trình gồm 7 chương theo lối phân chia truyền thống: dẫn nhập vào âm nhạc truyền thống, nhạc hát dân gian (dân ca) dân tộc Việt, Âm nhạc các dân tộc ít người ở Việt Nam, âm nhạc thính phòng và chuyên nghiệp, âm nhạc sân khấu truyền thống, âm nhạc cung đình, nhạc khí Việt Nam.