Sách Nhạc Viện phát hành

Đọc âm nhạc-Nguyễn Minh Khôi (Quyển 1)

Đọc âm nhạc-Nguyễn Minh Khôi (Quyển 1)
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:54

Tài liệu giảng dạy đọc âm nhạc là tài liệu được sử dụng giảng dạy, học tập chủ yếu tại Nhạc viện TPHCM và nhiều trường âm nhạc, trường văn hóa nghệ thuật trong cả nước. Bộ sách gồm 4 tập, phân ra 11 cấp học với nội dung hơn 1000 bài xướng âm của 157 tác giả trong và ngoài nước. Trong hơn 1000 bài xướng âm của bộ sách, ngoài dân ca của các dân tộc Việt Nam còn có những bài dân ca của 26 nước. Song song đó, tài liệu còn chứa đựng phong cách âm nhạc của nhiều trường phái khác nhau, cả những giai điệu cho thanh nhạc và khí nhạc, âm nhạc đơn điệu, hợp điệu và phức điệu...

GT Hình thức âm nhạc - Trần Thanh Hà (bậc Trung học)

GT Hình thức âm nhạc - Trần Thanh Hà (bậc Trung học)
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:52

Giáo trình Hình thức âm nhạc được biên soạn dựa trên hai tài liệu chính: "Hình thức âm nhạc" của tác giả I.V.Spasobin (bản tiếng Nga) và "Xây dựng các tác phẩm âm nhạc" (bản tiếng Nga) của tác giả L.Mazel.

Nội dung chính của giáo trình gồm hai phần chính: giới thiệu những cơ sở lý luận của môn học và trình bày các hình thức âm nhạc chủ điệu. Sau mỗi chương đều có phần câu hỏi hướng dẫn ôn bài và danh mục các tác phẩm tham khảo để người học vận dụng phần lý thuyết đã học vào việc tìm hiểu các hình thức trong các tác phẩm âm nhạc cụ thể.

GT Phân tích âm nhạc -TS.NGƯT. Đào Trọng Minh (bậc Đại học, tập 1)

GT Phân tích âm nhạc -TS.NGƯT. Đào Trọng Minh (bậc Đại học, tập 1)
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:51

Phân tích tác phẩm là môn học mà người học phải được nhìn tác phẩm và nghe tác phẩm để từng bước học cách tiếp cận và phân tích tác phẩm với những yêu cầu khác nhau, phụ thuộc vào chuyên môn chính của người học. Tập 1 của giáo trình Phân tích âm nhạc ngoài sự tổng hợp nội dung của các phần: lý thuyết, tuyển tập tác phẩm tiêu biểu và phần phân tích khái quát kết hợp lại; một thuận lợi lớn cho sinh viên là tác giả đã cố gắng đưa toàn bộ nhiều tác phẩm nguyên bản ở các hình thức và quy mô khác nhau để người học có điều kiện tiếp cận và tham khảo.

GT Âm nhạc truyền thống Việt Nam - PGS.TS.Nguyễn Thị Mỹ Liêm

GT Âm nhạc truyền thống Việt Nam - PGS.TS.Nguyễn Thị Mỹ Liêm
Thứ năm, 25 Tháng 6 2015 16:48

Dành cho sinh viên đại học các chuyên ngành âm nhạc

Giáo trình Âm nhạc Truyền thống Việt Nam tập trung nội dung bao gồm những thể loại âm nhạc đã được sáng tạo, truyền bá trong dân gian, những thể loại âm nhạc chuyên nghiệp, âm nhạc trong cung đình, những thể loại âm nhạc đã được phát sinh, phát triển trong truyền thống văn hóa của các dân tộc Việt Nam...; đồng thời giáo trình cũng giới thiệu quan điểm, phương pháp nghiên cứu âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Giáo trình gồm 7 chương theo lối phân chia truyền thống: dẫn nhập vào âm nhạc truyền thống, nhạc hát dân gian (dân ca) dân tộc Việt, Âm nhạc các dân tộc ít người ở Việt Nam, âm nhạc thính phòng và chuyên nghiệp, âm nhạc sân khấu truyền thống, âm nhạc cung đình, nhạc khí Việt Nam.