Giới thiệu chung

Trung tâm Thông tin - Thư viện bao gồm các bộ phận: thư viện sách, thư viện âm thanh và hình ảnh - Médiathèque (Bibliothèque – Phonothèque – Vidéothèque), bộ phận quản lý website.

Bộ phận thư viện sách với hơn 7.225 đầu sách, tự điển, tạp chí, tài liệu khoa học chuyên ngành âm nhạc trong và ngoài nước, các công trình nghiên cứu của giảng viên, học viên Sau Đại học...

Bộ phận thư viện âm thanh tư liệu, hình ảnh hiện có hơn 1.540 hộp băng CD âm nhạc, đồng thời lưu giữ hơn 150 băng vidéo nhạc cổ điển và nhạc kịch. Ngoài ra, trung tâm còn lưu trữ một số băng, VCD với hơn 30 dĩa nhạc thuộc thể loại âm nhạc dân gian.

Hệ thống tư liệu trên được bảo quản và đưa vào sử dụng thường xuyên bởi hệ thống phòng đọc, mượn (gồm kho sách mở và kho sách tư liệu quý), phòng nghe nhìn (lưu giữ và thu sang băng đĩa) và phòng máy.

Bộ phận phụ trách trang web của Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh cập nhật liên tục thông tin về các chương trình diễn, chương trình tuyển sinh, đào tạo, thông tin về kết quả học tập của HS-SV và công bố các công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học... diễn ra tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh.

Trung tâm Thông tin - Thư viện là nơi phân phối và phát hành sách, giáo trình, tài liệu tham khảo... chuyên ngành âm nhạc của Nhạc viện TP.HCM

Trung tâm Thông tin - Thư viện Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh hoạt động trong giờ hành chính, vào các ngày trong tuần (Thứ hai đến Thứ sáu).

 

Phó Giám đốc: ThS. Trương Thị Chiêu Uyên.

Chuyên viên: Ông Nguyễn Bá Việt, Cao Bá Hùng, ThS. Huỳnh Thị Thiên Trúc, Cô Trần Thị Thúy An.

Điện thoại: 38 247 032; 38 225 841 – 132

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.