Quy định

ĐIỀU QUY ĐINH THƯ VIỆN HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH PHẠT
1 Không cho người khác mượn, sử
dụng thẻ
Người mượn thẻ bị phát hiện Nhắc nhở. Chỉ được phép ngồi tại
phòng đọc, không được mượn sách, tài liệu
2 Khi vào Thư viện bạn đọc có lời nói,
thái độ đúng mực 
Thiếu tôn trọng đối với nhân viên thư viện 

 - Từ chối phục vụ

 - Mời ra ngoài 

3-4 Không xả rác, mang đồ ăn vào
thư viện (thức uống phải được
chứa trong chai, ly nhựa...đậy
nắp kín). Không được ngủ, nói chuyện to, nghe điện thoại v.v... gây mất trật tự trong thư viện. (Điện thoại phải để chế độ rung) 

- Vi phạm lần đầu

- Tiếp tục vi phạm lần 2 

 - Nhắc nhở

 - Từ chối phục vụ, mời ra ngoài 

5 Không xé trang, cắt xén, làm rách hay ghi dấu lên tài
liệu, bàn đọc. 
Nếu vi phạm  Đền chính quyển sách đó (nếu mua lại
được)cộng 10.000đ phí xử lý kỹ thuật hoặc bồi thường tiền gấp 3 lần chi phí cho việc tái tạo thay thế
tài liệu đó. 
6 Không thay đổi, xóa dữ liệu của máy tính.
Không chơi game hay sử dụng máy cho mục đíchkhông lành mạnh, làm hư hỏng máy 
Nếu vi phạm   - Từ chối phục vụ

 - Đền bù theo thực tế (nếu làm hỏng máy)
7 Không chụp ảnh, quay phim tài liệu...  Nếu vi phạm Xóa dữ liệu, buộc đăng ký sao chép 
8 Trả sách quá hạn  Sau 10 ngày chưa trả  Phạt 1.000đ/1 ngày (đối với 1 quyển sách, thời gian tính phạt từ ngày thứ 11 đến ngày trả sách) 
9 Kiểm tra kỹ tài liệu trước khi mượn
và báo cho nhân viên thư viện
(giao-nhận sách) biết tình trạng
rách, hỏng của tài liệu (nếu có) để
tránh bị phạt khi trả. Làm mất sách Thư viện. 
Nếu có sự thay đổi hiện trạng hoặc làm mất sách Thư viện  Đền chính quyển sách đó (nếu mua lại được) cộng 10.000đ phí xử lý kỹ thuật hoặc bồi thường tiền gấp 3 lần chi phí cho việc tái tạo thay thế tài liệu đó. 

HSSV vi phạm "Nội quy – Chính sách phạt" nhưng không thực hiện hình thức xử lý theo quy định, trung tâm TT-TV sẽ đề nghị treo bằng tốt nghiệp