Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh nhận bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch giai đoạn 2012-2017

Các tin tức khác