Chương trình biểu diễn học vụ - Khoa Kèn-Gõ

 Khoa Kèn - Gõ tổ chức chương trình biểu diễn học vụ.

Thời gian: 18g, ngày 07/7/2017

Địa điểm: Phòng Hòa nhạc A Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh

Thân mời các giảng viên, học viên, các bạn học sinh sinh viên... đến xem chương trình (Vào cửa tự do).

Trân trọng.

Ban Chủ nhiệm khoa Kèn-Gõ