Công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư và các quyết định bổ nhiệm cán bộ

Sáng nay, 26/3/2018, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo Sư theo Quyết định số 108/QĐ-NVHCM do Giám đốc Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh ký ngày 23 tháng 3 năm 2018 cho TS. Bùi Thiên Hoàng Quân.

TS. Bùi Thiên Hoàng Quân là một trong số các nhà giáo được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 chuyên ngành Nghệ thuật theo quyết định số 06/QĐ-HĐCDGSNN ngày 05 tháng 3 năm 2018 do Hội đồng chức danh giáo sư Nhà Nước công nhận.

Cũng tại buổi công bố, ThS. Huỳnh Thị Thu Hiền - Trưởng Phòng tổ chức Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh công bố đồng thời các quyết định bổ nhiệm công tác mới cho 4 cán bộ, giảng viên công tác tại các bộ phận trực thuộc. Theo đó, các cán bộ được bổ nhiệm ở các vị trí mới như sau:

  1.  ThS. Lương Thăng Long - Phó Trưởng Khoa Kèn-Gõ
  2. Ông Nguyễn Tuấn Lộc - Phó Trưởng Khoa Kèn-Gõ
  3. ThS. Đào Thị Nhu Mì - Phó Trưởng Phòng Quản lý Sau Đại học
  4. ThS. Bùi Hữu Quốc Hùng - Phó Trưởng Phòng Đào tạo

 

Một số hình ảnh buổi công bố:

 

 

Các tin tức khác