Cuộc thi Âm nhạc mùa thu (Độc tấu và Hòa tấu thính phòng) toàn quốc năm 2018

Quy chế tổ chức                                                                                                                       Download Mẫu đăng ký dự thi

 

Quy chế chấm thi và khen thưởng

 

Phụ lục đối với các nội dung: Độc tấu Piano, Độc tấu Violon, Độc tấu nhạc cụ, Hòa tấu thính phòng 

Các tin tức khác