Một số hình ảnh Hội nghị chuyên đề Kỷ niệm 40 năm bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019)

Vừa qua, Đảng ủy Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị chuyên đề Kỷ niệm 40 năm bảo vệ biên giới Tây Nam của tổ quốc và cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng (07/01/1979 - 07/01/2019) tại Kiên Giang. Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

Các tin tức khác