Hình ảnh chương trình Đêm nhạc W.A. Mozart

Một số hình ảnh của chương trình:

Các tin tức khác