Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh ký kết hợp tác với Nhạc viện Bratislava (Slovakia) và Học viện Âm nhạc Ferenz Liszt (Hungary)

Hình ảnh các buổi làm việc của Đoàn tại Đức:

Hình ảnh các buổi làm việc của Đoàn tại Bratislava (Slovakia):

Hình ảnh các buổi làm việc của Đoàn tại Hungary: