Lễ trao học bổng VietNam Mobile và Học bổng Quỹ bảo trợ tài năng trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày 04/3/2019, Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh kết hợp cùng Hội đồng Quỹ bảo trợ tài năng trẻ TP. Hồ Chí Minh (trực thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh) và Công ty VietNamMobile tổ chức trao học bổng cho các em học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Học bổng của Vietnam Mobile trao cho 4 em:

  1. Nguyễn Tiến Đạt – Trung cấp dài hạn 4/9 Chuyên ngành Violon
  2. Trần Hiếu Kỳ Duyên - Trung cấp dài hạn 6/7 Chuyên ngành Violon Alto
  3. A Bi - Trung cấp 2/4 Chuyên ngành Clarinette (Dân tộc thiểu số)
  4. Đinh Văn Chế - Trung cấp 1/4 Chuyên ngành Oboe (Dân tộc thiểu số).

Quỹ bảo trợ tài năng trẻ Thành phố Hồ Chí Minh (trực thuộc Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh) năm 2018 trao cho 2 em:

  1. Hồ Lê Đăng Khôi
  2. Nguyễn Lan Anh

Chương trình nhằm hỗ trợ phát triển những tài năng có hoàn cảnh khó khăn trong lĩnh vực âm nhạc.

                                                                                                   Nguồn: P. Công tác chính trị và Quản lý HS-SV

 

Một số hình ảnh của chương trình:

Các tin tức khác