Hội nghị Giám đốc các Học viện âm nhạc châu Á tại Nhật Bản

 

Một số hình ảnh từ Hội nghị:

Nguồn ảnh: P. Đối ngoại

Các tin tức khác