Hội nghị tuyên dương Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà năm 2017

Một số hình ảnh của Hội nghị:

Các tin tức khác