Vòng sơ khảo Hội thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh