Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh tham gia Hội thi đơn ca "Bài hát trong phim Việt Nam"

Một số hình ảnh của Hội thi:

Các tin tức khác