Nhiệt liệt chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Một số hình ảnh Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh