Lễ ký kết văn bản hợp tác giữa Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Tổ chức Giáo dục âm nhạc và Biểu diễn nghệ thuật Á Châu (AMPA Education).

Một số hình ảnh của chương trình:

Các tin tức khác