Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Nhạc viện TP. Hồ Chí Minh và Đại học Samyung - Hàn Quốc

Một số hình ảnh của Lễ ký kết:

 

Các tin tức khác